Vallarum 9:25 (avregistrerat nummer)

Adress Vallarumsvägen 487-25
Aktuell period 1879 - 1964
Areal 5/1512 mantal
Ursprung Vallarum 9:11 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 9:67 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Redan fem år efter att fastigheten Vallarum 9:11 bildades sker en ny hemmansklyvning vilket innebär att denna fastighet, Vallarum 9:25, bildas.

A        9:24           29/1512 mantal       äges av Nils Jönsson

B        9:25             5/1512 mantal       äges av Per Olsson

 

 

 

Vallarum 9:25

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

I mitten av 1950-talet utkom boken “Skånes bebyggelse” del 1 och i denna bok fanns bilden till höger av gården tillsammans med följande text:

Postadress:          Vallarum                                                                                      Telefon:                Sjöbo 32059

“Areal 5,5 hektar, varav 3,5 hektar åker och 2 hektar skog, grusjord och lermylla på lerjord. Tax.-v. 8 500. Djur: 3 kor, 4 svin, 30 höns. Mangårdsbyggnad av råsten under papptak, 2 rum, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård av siporex under papptak. Gården i släktens ägo sedan 1924 och övertogs av nuvarande ägaren efter fadern 1944. Ägare: Lantbrukare Artur Karl Lovén, född 15 april 1913, son till Olof Lovén och Elna, född Jönsson, gift med Altea Linnea, född Persson 21 juni 1918, dotter till Alfred Persson och Elvira, född Nilsson. Barn: Elvy född 1945.”

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 9:25 och den är aktuell fram till 1964 då den slås samman med andra fastigheter och bildar den nya fastigheten 9:67.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 maj 1961 - Bertil Andersson och Ingrid Andersson (Vallarum) (köp)
13 mars 1944 - 14 maj 1961 Karl Artur Lovén och Altéa Linnea Isidora Lovén, född Persson (köp)
9 oktober 1937 - 13 mars 1944 Nils Lovén och Greta Lovén
28 juli 1937 - 9 oktober 1937 Elna Lovén, född Jönsson (maka till Olof Nilsson Lovén) (skifteshandling)
18 november 1919 - 28 juli 1937 Olof Nilsson Lovén och Elna Jönsson (köp)
6 maj 1886 - 18 november 1919 Anders Andersson och Hanna Bengtsson (köp)
31 januari 1885 - 6 maj 1886 Dödsbodelägarna efter Johanna Nilsdotter (maka till Nils Nilsson) (bouppteckning)
1 juni 1882 - 31 januari 1885 Nils Nilsson och Johanna Nilsdotter / Lisbeth Nilsson (köp)
1 juni 1882 - 1 juni 1882 Dödsbodelägarna efter Per Olsson (make till Anna Jönsdotter) (bouppteckning)
5 april 1879 - 1 juni 1882 Per Olsson och Anna Jönsdotter och Ola Mårtensson (köp)
- 5 april 1879 Nils Jönsson och Anna Olsdotter (fastebrev)

Bilder