Hovdahusen 1:7 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten om 16,5500 hektar bildades genom en sammanläggning av avstyckade område om 5,1000 hektar av 1:2 och avstyckat område om 11,4500 hektar av 1:4 1933.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 janauri 1942 - 6 oktober 1945 Bror Linné och Klara Linné (köp)

Bilder