Hovdahusen 1:2 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1802 - 1951
Areal 3/16 mantal
Ursprung Hovdahusen 1:1
Nya nummer Hovdahusen 1:7 (avregistrerat nummer) , Hovdahusen 1:8 (aktuellt nummer) , Hovdahusen 1:9 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1803 vid ett storskifte av Hovdahusens marker. Efter skiftet fördelade sig markerna enligt följande:

A 1:2 3/16 mantal äges av Truls Persson
B 1:3 3/16 mantal äges av Måns Jönsson

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

1836 sker en hemmansklyvning som innebär följande fördelning av markerna till Hovdausen:

A 1:2 3/16 mantal äges av Ola Jönsson
B 1:3 3/16 mantal äges av Ola Adolfsson och Nils Månsson

 

 

 

 

Hovdahusen 1:2

Källa: Svenska Gods och Gårdar

Bilden här till vänster fanns med i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet och då tillsammans med följande text:

Postadress:        Klasaröd

“Areal totalt 70 hektar, därav 18,5 hektar åker, 50 hektar skog och betesmark. Tax.-v. 23 300. Jordart: Kampermylla på grus- och märgelbotten. Skogsbestånd: Barr- och bokskog. Mangårdsbyggnad uppförd omkring
1800. Stall uppförd 1909, loge 1912. 3 hästar, 10 kor, 8 ungdjur, 3 modersuggor, 20 gödsvin, 18 får, 50 höns. Ägare är Bror Linné, Vallby, Hammenhög. Föreståndare: Folke Nilsson född 13 mars 1917. Son till Johan Olsson och hans hustru Amalia född Nilsson. Gift med Inga Ingelström född 25 december 1919. Barn: Ing-Britt född 1943.”

Tidningsartikel om försäljning av gården.

Källa: Svenska tribunen-nyheter den 16 januari 1917

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
6 oktober 1945 - Hilding Hansson och Astrid Hansson (köp)
14 mars 1941 - 6 oktober 1945 Bror Linné och Klara Linné (köp)
2 april 1934 - 14 mars 1941 Anders Persson och Maria Persson (köp)
2 oktober 1923 - 2 april 1934 Magnus Andersson och Anna Andersson (köp)
28 november 1916 - 2 oktober 1923 Emil Viktor Nilsson och Anna Maria Jönsson (köp)
20 augusti 1870 - 28 november 1916 Olof Trulsson och Johanna Nilsson (köp)
30 april 1859 - 20 augusti 1870 Truls Olsson och Anna Åkesdotter (fastebrev för Truls och Anna 30 april 1859 å 9/32 mantal samt 23 december 1862)
ca 1827 - 30 april 1859 Ola Jönsson och Anna Truldotter
ca 1812 - ca 1827 Jöns Månsson och Ingar Trulsdotter
Truls Persson (Hovdahusen)

Bilder