Hovdahusen 1:5 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1860 sker en hemmansklyvning av fastigheten Hovdahusen 1:3 då det bildas två nya fastigheter enligt följande:

A 1:4 äges av Truls Olsson
B 1:5 äges av Nils Månsson

 

 

 

 

Senare sker ytterligare en delning av fastigheten Hovdahusen 1:5 enligt följande:

Hovdahusen 1:5 A om 33/384 mantal blir senare Hovdahusen 1:11
Hovdahusen 1:5 B om 1/192 mantal blir senare Hovdahusen 1:10
Hovdahusen 1:5 C om 1/384 mantal blir senare Hovdahusen 1:10

Hovdahusen 1:5

Källa: Gods och gårdar ca 1944

Bilden här till höger fanns med i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet och då tillsammans med följande text:

 

“Areal totalt 28 hektar, därav 10 hektar åker, 18 hektar skog och betesmark. Tax.-v. 15 400. Jodart: Svartmylla på grus och märgelbotten. Skogsbestånd: Bok- och barrskog. Mangårdsbyggnad uppförd 1927. Stall uppfört 1927, loge 1934. 2 hästar, 8 kor, 6 ungdjur, 3 modersuggor, 15 gödsvin, 3 får, 50 höns. Gården till släkten 1890. Nuvarande ägare övertog den 1929 efter sin morfader Sven Nilsson, som köpt den omkring 1890. Ägare är Per Nilsson född 2 maj 1903. Son till Nils Persson och hans hustru Anna född Nilsson. Gift med Ida Hansson född 21 juli 1896. Barn: Nils Erik född 1932, Hanna Greta född 1933, Hans Arvid född 1935.”

 

I boken “Skånes bebyggelse” som utkom i mitten av 1950-talet fanns bilden till vänster med tillsammans med följande text:
“Areal 52,5 hektar, varav 15,5 hektar åker, 37 hektar skog och betesmark, mull- och mossjord på lerjord. Tax.-v. 51 000. Djur 2 hästar, 11 kor, 9 ungdjur, 35 – 40 svin, 100 höns. Mangårdsbyggnad 2 våningar från 1926, tegel under tegeltak, 3 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1926, siporex och tegel under tegeltak. Traktordrift. Nuvarande ägaren övertog gården 1927 efter morfadern. Ägare är Per Fredrik Nilssons sterbhus. Per Fredrik Nilsson född 2 maj 1903, död, son till Nils Persson och Anna, född Nilsson, gift med Ida Johanna, född Hansson 21 juli 1896, dotter till Hans Andersson och Hanna, född Esbjörnsson. Barn: Nils Erik född 1932, Hanna-Greta född 1933.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
10 februari 1966 - 1 oktober 1973 Karl-Erik Svensson (köp av 1:5 C)
1 oktober 1973 - Gunilla Blomh-Larsen och Bo Larsen (köp av 1:5 C)
4 juli 1940 - 10 februari 1966 Edvin Kastengren (änkeman efter Emma Kastengren) (bouppteckning av 1:5 C)
1 februari 1936 - 4 juli 1940 Edvin Kastengren och Emma Kastengren (köp av 1:5 C)
16 mars 1961 - Hanna-Greta Persson och Nils Olofsson (köp av 1:5 B)
13 juni 1946 - 16 mars 1961 Dödsbodelägarna efter Per Fredrik Nilsson (make till Ida Johanna Nilsson) (bouppteckning för 1:5 B)
1 februari 1936 - 13 juni 1946 Per Fredrik Nilsson och Ida Johanna Nilsson. (köp av 1:5 B)
6 juni 1900 - 4 december 1903 Olof Trulsson och Johanna Nilsson (köp av 1:5 B)
5 april 1892 - 6 juni 1900 Per Olsson och Johanna Andersdotter (köp av 1:5 B)
2 augusti 1930 - 1 februari 1936 Dödsbodelägarna efter Ola Johansson (make till Johanna Nilsdotter) (bouppteckning för 1:5 B)
4 december 1903 - 2 augusti 1930 Ola Johansson och Johanna Nilsdotter (köp av 1:5 B)
17 januari 1881 - 5 april 1892 Håkan Eriksson och Anna Persdotter (köp av 1:5 B)
15 juli 1874 - 17 januari 1881 Pehr Andersson och Elna Nilsdotter (fastebrev för 1:5 B)
16 mars 1961 - Hanna-Greta Persson och Nils Olofsson (köp av 1:5 A)
29 juli 1926 - 14 november 1928 Johanna Augusta Nilsson, född Jönsson (änka efter Nils Alfred Nilsson) (bouppteckning för 1:5 A)
14 november 1928 - 13 juni 1946 Per Fredrik Nilsson och Ida Johanna Nilsson. (köp av 1:5 A)
13 juni 1946 - 16 mars 1961 Dödsbodelägarna efter Per Fredrik Nilsson (make till Ida Johanna Nilsson) (bouppteckning för 1:5 A)
29 mars 1923 - 29 juli 1926 Nils Alfred Nilsson och Johanna Augusta Nilsson, född Jönsson (köp av 1:5 A)
19 januari 1891 - 29 mars 1923 Sven Nilsson (Hovdahusen) (köp av 1:5 A)
29 december 1886 - 19 januari 1891 Nils Nilsson (Hovdahusen) (köp av 1:5 A)
13 januari 1885 - 29 december 1886 Olof Persson och Cecilia Olsson (köp av 1:5 A)
15 juli 1874 - 13 januari 1885 Pehr Andersson och Elna Nilsdotter (fastebrev för 1:5 A)

Bilder