Hovdahusen 1:3 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1803 - 1860
Areal 3/16 mantal
Ursprung Hovdahusen 1:1
Nya nummer Hovdahusen 1:4 (avregistrerat nummer) , Hovdahusen 1:5 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1803 vid ett storskifte av Hovdahusens marker. Efter skiftet fördelade sig markerna enligt följande:

A 1:2 3/16 mantal äges av Truls Persson
B 1:3 3/16 mantal äges av Måns Jönsson

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

1836 sker en hemmansklyvning som innebär följande fördelning av markerna till Hovdausen:

A 1:2 3/16 mantal äges av Ola Jönsson
B 1:3 3/16 mantal äges av Ola Adolfsson och Nils Månsson

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

1860 sker en hemmansklyvning av fastigheten Hovdahusen 1:3 då det bildas två nya fastigheter enligt följande:

A 1:4 3/32 mantal äges av Truls Olsson
B 1:5 3/32 mantal äges av Nils Månsson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
ca 1823 - 1846 Elna Månsdotter och Ola Adolfsson (arv)
ca 1823 - 15 juli 1874 Nils Månsson och Kersti Persdotter (arv)
ca 1803 - ca 1823 Måns Jönsson och Lusse Mårtensdotter

Bilder