Välj en sida

Vallarum 9:46 Lindesborg nr 1 (avregistrerat nummer)

Adress Vallarumsvägen 430
Aktuell period 1908 - 1965
Areal 3 ar och 12 kvm
Ursprung Vallarum 9:41
Nya nummer Vallarum 9:70

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Kartskissen här till vänster visar hur fastigheten såg ut då den avstyckades.

 

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

 

Till höger ses ett utdrag av köpebrevet när avstyckningen såldes till skräddaren Nils Persson Lindh.

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Här på den ekonomiska kartan från 1910 ses fastigheten söder om Vallarumsvägen.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
30 november 1940 - Malte Algot Olsson och Frida Signhild Ingeborg Olsson, född Sörensson (köp)
5 december 1937 - 30 november 1940 Gottfrid Olsson och Hedda Carlsson (köp)
13 november 1936 - 5 december 1937 Dödsbodelägarna efter Kerstin Håkansson (änka efter Per Håkansson) (bouppteckning)
2 juni 1923 - 13 november 1936 Per Håkansson och Kersti Håkansson, född Nilsdotter (köp)
14 april 1917 - 2 juni 1923 Anders Nilsson och Maria Kristina Nilsson, född Carlsson (köp)
30 mars 1915 - 14 april 1917 N N Lindh (bouppteckning)
11 juli 1908 - 30 mars 1915 Nils Persson Lind och Elna Nilsdotter (köp)
- 11 juli 1908 A Andersson

Bilder