Vallarum 9:70 (aktuellt nummer)

Adress Vallarumsvägen 430
Aktuell period 1965 -
Areal 608 kvm
Ursprung Vallarum 9:46 och 296 kvm av 9:41

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades 1965 genom en sammanläggning av 9:46 och ett område om 296 kvm av Vallarum 9:41.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
26 juli 1978 - Assar Olsson (bodelnings och arvsskifteshandling)
27 maj 1950 - 26 juli 1978 Anders Olsson och Elise Olsson, född Johansson (köp den 27 maj 1950 på auktion av 9:46 och den 23 juli 1962 köp av 296 kvm av 9:41)

Bilder