Vallarum 9:40 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

 

En ny hemmansklyvning genom fördes 1901 utav ägorna för Vallarum 9:9 och 9:10.

A                9:32                   1/2016 mantal                Handlaren Anders Kristiansson
B                9:53                    lägenhet                        Nils Månsson Tornberg
C                9:33                    1/4032 mantal               Åbon Måns Persson
D                9:34                    25/4032 mantal             Smeden Nils Rosengren
E (Da)        9:20, 9:35            lägenhet 11/4032          Lantbrukaren David Sjögren, lägenhet avsöndrad från D
F (Db)        9:21, 9:36            lägenhet 12/4032          Skomakaren Per Andersson, lägenhet avsöndrad från D
G (Dc)        9:52, 9:37            lägenhet 1/4032            Änka Johanna Rosengren, lägenhet avsöndrad från D
H (Dd)        9:48, 9:38            lägenhet 1/4032            Husmannen Ola Persson, lägenhet avsöndrad från D
I                 9:39                     13/2592 mantal              Smeden Johan Lundqvist
K                9:54                     lägenhet                         Frenninge kommun (skoltomt) lägenhet avsöndrad från I
L                9:47                     lägenhet                          Änka Elna Persdotter, lägenhet avsöndrad från I
M               9:40                     2/2592 mantal                Åbo Håkan Mårtensson
N               9:41                      3/2592 mantal                Skräddaren Nils Lindh
Ia               9:42                      3/2592 mantal                Johan Lundqvist
Ib               9:43                     4/2592 mantal                 Hans Jacobsson
Ic               9:44                      6/2592 mantal                Håkan Mårtensson

Källa: Lantmäteriet

Här en förstorad bild av den karta som Lantmäteriet upprättade i samband med hemmansklyvning och som visar fastigheten Vallarum 9:40. På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten som det område väster om vägen som tillhör område nummer 40.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 här till höger ses inte fastigheten för att det är efter den hemmansklyvning som gjordes 1965 där marken tillföll Vallarum 25:1 och där bostaden fick en ny beteckning Vallarum 9:71.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
5 mars 1952 - Oscar Andersson och Agnes Frideborg Andersson, född Nilsson (köp)
24 augusti 1942 - 5 mars 1952 Olof, Anders och Elna Håkansson (skifteshandling)
24 augusti 1942 - 5 mars 1952 Dödsbodelägarna efter Hanna Mårtensson, född Olsdotter (maka till Håkan Mårtensson) (skifteshandlingar)
15 mars 1909 - 24 augusti 1942 Hanna Olsdotter (änka efter Håkan Mårtensson) (Hanna köper ut övriga dödsbodelägare)
15 mars 1909 - 15 mars 1909 Dödsbodelägarna efter Håkan Mårtensson (bouppteckning)
19 september 1901 - 15 mars 1909 Håkan Mårtensson och Hanna Olsdotter
8 augusti 1892 - 19 september 1901 Anders Månsson och Hanna Nilsdotter (köp)
1 mars 1892 - 8 augusti 1892 Lars Månsson (Vallarum) (köp)
13 oktober 1883 - 1 mars 1892 Anders Knutsson och Bengta Olsdotter (köp)
3 oktober 1877 - 13 oktober 1883 Anders Christiansson och Anna Svensdotter (köp)
15 juli 1875 - 3 oktober 1877 Måns Persson och Mätta Nilsdotter/Elna Nilsdotter (Vallarum) (fastebrev)

Bilder