Vallarum 9:30 (avregistrerat nummer)

Adress Vallarumsvägen ca 472
Aktuell period 1900 - 1965
Areal 5/1152 mantal
Ursprung Vallarum 9:6 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 24:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Vallarum 9:30 bildas officiellt vid en hemmansklyvning 1900. Det sker en hemmansklyvning och ägostyckning av Vallarum nr 9:6.

a         9:26      25/4608 mantal   äges av Hans Jönsson
b         9:27      1/4608 mantal     äges av O Hammarlund
ba       9:28      lägenhet              äges av Anna Nilsson (lagfart den 31 oktober 1882)
c         9:29      5/576 mantal       äges av Hans Persson
ca       9:30       5/1152 mantal     äges av Hans Persson
cb       9:31       5/1152 mantal     äges av Hans Jönsson

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 9:30 ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger i området med nummer 74 och på den andra kartan här under som är ett flygfoto från 1960 där man kan se att det en gång i tiden gick det en väg tvärs över fastigheten samt att det låg ett hus vid den västra gränsen av fastigheten.

Källa: kartbild.com

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
6 oktober 1943 - Gösta Nilsson och Ester Nilsson, född Jönsson (köp)
14 mars 1916 - 6 oktober 1943 Anders Persson och Hulda Persson (köp)
23 februari 1915 - 14 mars 1916 Dödsbodelägarna efter Johanna Andersson (maka till Hans Persson) (bouppteckning)
1 april 1898 - 23 februari 1915 Hans Persson och Johanna Andersson
- 1 april 1898 Ola Jönsson och Anna Svensdotter

Bilder