Vallarum 9:28 Stjärnelund (aktuellt nummer)

Adress Vallarumsvägen 473-5
Aktuell period 1900 -
Areal Lägenhet om 0,0680 hektar
Ursprung Vallarum 9:6 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Vallarum 9:28 bildas officiellt vid en hemmansklyvning 1900.

1900 sker en hemmansklyvning och ägostyckning av Vallarum nr 9:6.

a       9:26      25/4608 mantal   äges av Hans Jönsson
b       9:27      1/4608 mantal     äges av O Hammarlund
ba     9:28      lägenhet              äges av Anna Nilsson (lagfart den 31 oktober 1882)
c       9:29      5/576 mantal       äges av Hans Persson
ca     9:30      5/1152 mantal     äges av Hans Persson
cb     9:31      5/1152 mantal     äges av Hans Jönsson

 

 

Källa: Lantmäteriet

Bilden här till vänster visar en del av det köpebrev som upprättades när Per Lejon och hans hustru Lovisa Göransson köper en avstyckning från Ola Jönsson och Anna Svensdotter.

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 9:28 ses på den ekonomiska kartan från 1975 norr om den lilla vägen som är en avstickare från Vallarumsvägen. Här under ses ett flygfoto från 1975 där man kan se hur fastigheten såg ut.

Källa: kartbild.com

Källa: hitta.se

Här till höger är en aktuell satellitbild av fastigheten.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
29 april 1949 - Harry Sigfrid Valentin Persson och Herta Gunborg Persson, född Krondahl (skiljehandling)
16 juli 1941 - 29 april 1949 Anna Nilsson (Vallarum) (köp)
13 mars 1926 - 16 juli 1941 Emil Edvard Olsson och Karna Persson (köp)
13 november 1925 - 13 mars 1926 Dödsbodelägarna efter Hanna Olsson (maka till Jöns Olsson) (bouppteckning)
29 mars 1919 - 13 november 1925 Jöns Olsson och Hanna Olsdotter (köp)
16 september 1909 - 29 mars 1919 Hans Larsson Anderberg och Anna Maria Anderberg, född Jönsson (köp)
28 mars 1882 - 16 september 1909 Anna Nilsson (Vallarum) (köp)
4 februari 1880 - 28 mars 1882 Per Nilsson Lejon (änkeman efter Lovisa Göransson) (testamente)
20 november 1877 - 4 februari 1880 Per Nilsson Lejon och Lovisa Göransson (köp)
- 20 november 1877 Ola Jönsson och Anna Svensdotter (säljer en avstyckning som får nr 9:28)

Bilder