Starrarp 3:8 (avregistrerat nummer)

Adress Skumparpsvägen ca 329- 42
Aktuell period 1882 - 1974
Areal 9/256 mantal
Ursprung Starrarp 3:3 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarp 3:33 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1882 sker en hemmansklyvning av fastigheten Starrarp 3:3 som innebär att fastigheten delas i tre delar enligt följande:

A            3:7             9/128 mantal       äges av Per Bengtsson

B            3:8             9/256 mantal       äges av omyndige Ola Persson

C            3:9             9/256 mantal       äges av Anders Andersson

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten som den västligaste delen utav område nummer 24 och på den ekonomiska kartan från 1975 här under ses fastigheten med sin rätta beteckning 3:8.

Källa: kartbild.com

Fastigheten är överförd till Starrarp 3:33 1974.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
28 februari 1973 - Lars Bågemark (köp)
30 juli 1952 - 28 februari 1973 Vollsjö kommun (köp)
3 juni 1944 - 30 juli 1952 Arvid Åkesson och Svea Åkesson (köp)
16 december 1936 - 3 juni 1944 Nils Adolf Erhard Andersson (skifteshandling)
21 juni 1899 - 16 december 1936 Alfred Andersson och Johanna Nilsson (köp)
29 mars 1890 - 21 juni 1899 Ola Persson och Elna Olsson. (köp)
5 september 1885 - 29 mars 1890 Johannes Sjöberg och Hanna Christiansdotter. (köp)
1882 - 5 september 1885 Dödsbodelägarna efter Anna Olsdotter (fastebrev 1 maj 1834)

Bilder