Vallarum 9:19 (avregistrerat nummer)

Adress Bjälkavägen ca 203
Aktuell period 1874 -1974
Areal 5/3072 mantal
Ursprung Vallarum 9:3 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 27:41

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1874 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 9:3 och det bildas fyra nya fastigheter enligt följande fördelning:

A       9:16       33/1024 mantal     äges av Per Nilsson
B       9:17           1/384 mantal     äges av Per Palmqvist
C       9:18           1/192 mantal     äges av P Palm
D        9:19        5/3072 mantal     äges av Jöns Persson

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten Vallarum 9:19 som det område som är onumrerat öster om område nr 56. Här under på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 9:19.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

På denna flygbild från 1960 får man en överblick över fastigheten.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 mars 1973 - Lars-Göran Olsson och Ingrid Helena Olsson (köp)
14 mars 1973 - 14 mars 1973 Staten genom lantbruksnämnden (köp)
3 december 1942 - 14 mars 1973 Herman Jönsson och Emilia Jönsson, född Nilsson (köp)
10 november 1925 - 3 december 1942 Emil Alfred Anderson och Ingeborg Beata Andersson (köp)
12 oktober 1900 - 10 november 1925 Nils Gren och Ingar Gren, född Andersson (köp)
3 april 1897 - 12 oktober 1900 Sven Jönsson och Bengta Olsdotter (köp)
13 november 1891 - 3 april 1897 Olof Palmqvist och Christina Palmqvist, född Andersson (köp)
1 april 1876 - 13 november 1891 Per Palm och Anna Olsdotter (köp)
27 oktober 1853 - 1 april 1876 Jöns Persson (Vallarum) (fastebrev)

Bilder