Vallarum 9:18 (avregistrerat nummer)

Adress Bjälkavägen ca 207
Aktuell period 1874 - 1974
Areal 1/192 mantal
Ursprung Vallarum 9:3 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 27:41

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1874 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 9:3 och det bildas fyra nya fastigheter enligt följande fördelning:

A    9:16      33/1024 mantal    äges av Per Nilsson
B    9:17          1/384 mantal    äges av Per Palmqvist
C    9:18          1/192 mantal    äges av P Palm
D    9:19        5/3072 mantal    äges av Jöns Persson

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten i det område som har nummer 56 och här under ses den ekonomiska kartan från 1975 och där fastigheten har sin beteckning 9:18.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 mars 1973 - 14 mars 1973 Staten genom lantbruksnämnden (köp)
14 mars 1973 - Lars-Göran Olsson och Ingrid Helena Olsson (köp)
3 december 1942 - 14 mars 1973 Herman Jönsson och Emilia Jönsson, född Nilsson (köp)
10 november 1925 - 3 december 1942 Emil Alfred Anderson och Ingeborg Beata Andersson (köp)
12 oktober 1900 - 10 november 1925 Nils Gren och Ingar Gren, född Andersson (köp)
3 april 1897 - 12 oktober 1900 Sven Jönsson och Bengta Olsdotter (köp)
13 november 1891 - 3 april 1897 Olof Palmqvist och Christina Palmqvist, född Andersson (köp)
1 april 1876 - 13 november 1891 Per Palm och Anna Olsdotter (köp)
27 oktober 1853 - 1 april 1876 Jöns Persson (Vallarum) (fastebrev)

Bilder