Vallarum 9:17 Grännebo (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen ca 210
Aktuell period 1875 - 1974
Areal 1/384 mantal
Ursprung Vallarum 9:3 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 27:41

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1874 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 9:3 och det bildas fyra nya fastigheter enligt följande fördelning:

A     9:16    33/1024 mantal       äges av Per Nilsson
B     9:17        1/384 mantal       äges av Per Palmqvist
C     9:18        1/192 mantal       äges av P Palm
D     9:19      5/3072 mantal       äges av Jöns Persson

 

 

 

Vallarum 9:17

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till höger är tagen från boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet. Den visar hur byggnaderna såg ut som tillhörde fastigheten. Till bilden fanns även följande text:

Postadress: Vollsjö

“Areal totalt 6,7 hektar åker. Tax.-v. 8 700. Jordart: Svartmylla. Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader uppförda för omkring 100 år sedan. 1 häst, 5 – 6 kor, 2 ungdjur, 1 modersugga, 15 gödsvin, 40 höns. Gården till släkten 1942. Föregående ägare var Alfred Andersson, som innehaft den sedan 1925. Därförut ägdes den i omkring 50 år av Nils Green, som uppodlat större delen av arealen. Ägare: Herman Jönsson född 24 april 1897. Son till Jöns Andersson, (född 1859 och hans hustru Anna Tuvesson (född 1862). Gift 1939 med Emilia Nilsson född 8 augusti 1906. Ägaren ledamot av kommunalfullmäktige. Medlem av mejeri- och slakteriföreningarna samt R. L. F.”

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 här till vänster ses fastigheten med sin beteckning 9:17.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 mars 1973 - Lars-Göran Olsson och Ingrid Helena Olsson (köp)
14 mars 1973 - 14 mars 1973 Staten genom lantbruksnämnden (köp)
3 december 1942 - 14 mars 1973 Herman Jönsson och Emilia Jönsson, född Nilsson (köp)
10 november 1925 - 3 december 1942 Emil Alfred Anderson och Ingeborg Beata Andersson (köp)
3 november 1885 - 10 november 1925 Nils Gren och Ingar Gren, född Andersson (köp)
1 april 1876 - 3 november 1885 Per Rosenqvist och Anna Nilsdotter (köp)
27 oktober 1853 - 1 april 1876 Jöns Persson (Vallarum) (fastebrev)

Bilder