Vallarum 8:39 (avregistrerat nummer)

Adress Långarödsvägen ca 170
Aktuell period 1965 - 1967
Areal 15/2688 mantal
Ursprung Vallarum 8:13 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 8:41 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 8:39 är på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger i det område som har nummer 41 och som 1965 är med i sammanslagning av flera fastigheter som bildar den nya fastigheten Vallarum 8:41.

Fastigheten utlagd vid legaliseringsförrättning den 31 december 1965 å Vallarum 8:13 om 11/1344 mantal.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
17 december 1945 - Artur Holger Johansson (skifteshandling)

Bilder