Vallarum 8:15 (avregistrerat nummer)

Areal 1/224 mantal

Beskrivning

Fastigheten utesluten ur jordregistret 1980.

Bilder