Vallarum 7:66 (aktuellt nummer)

Adress Vallarumsvägen 327
Areal ca 10 277 m2
Ursprung Vallarum 7:60 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Bilden på den ekonomiska kartan från 1975 visar gården innan delningen av fastigheten skedde.

Bilder