Vallarum 7:63 (aktuellt nummer)

Adress Vallavägen ca 13-10
Aktuell period 1977 -
Areal 0,2044 hektar
Ursprung Vallarum 7:35 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades 1977 som en avstyckning från Vallarum 7:35. Fastigheten ses här till höger på den ekonomiska kartan från 1975 då den fortfarande ingår i 7:35 och som två år senare kommer att avstyckas och bilda en egen fastighet.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
8 maj 1977 - Johann Wolfgang Hosp (köp)
25 mars 1956 - 8 maj 1977 Kjell Jönsson och Inga Jönsson (köp)

Bilder