Vallarum 7:59 (aktuellt nummer)

Adress Vallavägen 11-24
Aktuell period 1969 -
Areal 0,1649 hektar
Ursprung Vallarum 7:23 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades 1969 genom en avstyckning från Vallarum 7:23. På de ekonomiska kartan från 1975 här till höger ses fastigheten 7:59.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
19 februari 1970 - Karl Gustav Jönsson Köp av avstyckning som får nummer 7:59)
15 januari 1955 - 19 februari 1970 Edvin Gustafsson och Alma Sofia Gustavsson, född Pantzar (äger 7:23 varifrån 7:59 avstyckas)

Bilder