Vallarum 7:55 (aktuellt nummer)

Adress Vallarumsvägen 409-29
Aktuell period 1968 -
Areal 0,2294 hektar
Ursprung Vallarum 7:32 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades 1968 genom en avstyckning från fastigheten Vallarum 7:32. På den ekonomiska kartan från 1975 här till höger ses fastigheten Vallarum 7:55 med den storlek fastigheten hade 1975.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
15 januari 1978 - Karl Tore Pontus Jangsell (köp)
8 januari 1971 - 15 januari 1978 Thorsten Nordh och Doris Nordh (köp)
1 oktober 1969 - 8 januari 1971 Henry Ibstedt och Britta Ibstedt (köp)
29 september 1966 - 1 oktober 1969 Oscar Andersson och Agnes Frideborg Andersson, född Nilsson (köp)

Bilder