Vallarum 7:30 (aktuellt nummer)

Adress Degebergavägen 100-14
Aktuell period 1920 -
Areal 5/12800 mantal (ca 3948 m2)
Ursprung Vallarum 7:24 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

 

1920 skedde en ägostyckning av fastigheten Vallarum 7:24 med följande fördelning av markerna:

Aa     7:26        3/12800 mantal     äges av Ingar Svensson
Ab     7:27        3/12800 mantal     äges av Per Månsson
Ac     7:28        2/12800 mantal     äges av Gustava Hammarberg
Ad     7:29        2/12800 mantal     äges av Tomasine Lövgren
Ae     7:30        5/12800 mantal     äges av Anders Persson
Af      7:31      30/12800 mantal     äges av Jöns Nilsson
Ag     7:32    158/12800 mantal     äges av Per Nilsson
Ah     7:33      97/12800 mantal     äges av Alfred Olsson

 

Vallarum 7:30

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till vänster tillsammans med följande text fanns införd i boken Svenska Gods och Gårdar som utkom 1944.

Postadress: Vallarum

Areal: Totalt 11 hektar, därav 10 hektar åker, 1 hektar betesmark. Tax.-v. 10 600. Jordart: Lätt lera på lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1840, renoverad 1942. Ekonomibyggnader uppförda samtidigt, hönshus 1941. 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, 1 modersugga, 6 gödsvin, 100 höns. Gården kom till släkten 1885. Nuvarande ägare övertog den 1908 efter sin svärfader Per Håkansson som 1890 köpt den av sin kusin Per Persson. Ägare är Anders Persson född 24 maj 1885. Son till Per Andersson och hans hustru Hanna, född Isaksson. Gift med Elin Håkansson född 18 oktober 1885. Barn: Henny född 1908, Ebba född 1911, Gösta född 1914, Asta född 1923, John Erik född 1927.

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 7:30 ses på kartan här ovanför som gjordes av lantmäteriet i samband med hemmansklyvningen 1920 och där denna fastighet är markerad med “Ae”. På den ekonomiska kartan från 1975 här till höger ses fastigheten med sin rätta beteckning 7:30.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
17 november 1960 - Dödsbodelägarna efter Anders Persson (make till Elin Persdotter) (bouppteckning)
5 februari 1920 - 17 november 1960 Anders Persson och Elin Persdotter (köp)
- 5 februari 1920 Per Månsson och Anna Andersdotter (äger 7:24 varifrån 7:30 avstyckas)

Bilder