Vallarum 7:29 (aktuellt nummer)

Adress Degebergavägen 100-12
Aktuell period 1920 -
Areal 2/12800 mantal (ca 541 m2)
Ursprung Vallarum 7:24 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

1920 skedde en ägostyckning av fastigheten Vallarum 7:24 med följande fördelning av markerna:

Aa     7:26      3/12800 mantal     äges av Ingar Svensson
Ab     7:27      3/12800 mantal     äges av Per Månsson
Ac     7:28      2/12800 mantal     äges av Gustava Hammarberg
Ad     7:29      2/12800 mantal     äges av Tomasine Lövgren
Ae     7:30      5/12800 mantal     äges av Anders Persson
Af      7:31    30/12800 mantal     äges av Jöns Nilsson
Ag     7:32  158/12800 mantal     äges av Per Nilsson
Ah     7:33    97/12800 mantal     äges av Alfred Olsson

 

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 7:29 ses på kartan här ovanför som gjordes av lantmäteriet i samband med hemmansklyvningen 1920 och där denna fastighet är markerad med “Ad”. På den ekonomiska kartan från 1975 här till höger finns fastigheten med sin rätta beteckning 7:29.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
23 december 1960 - Hjalmar Osvald Löfgren (skifteshandling och arv)
18 september 1919 - 23 december 1960 Tomasine Löfgren (köp)
- 18 september 1919 Per Månsson och Anna Andersdotter (äger 7:24 varifrån 7:29 avstyckas)

Bilder