Vallarum 7:22, Fredrikstorp nr 1 Vallarums Affär (avregistrerat nummer)

Adress Degebergavägen 6
Aktuell period 1877 - 1968
Areal 0,0926 hektar
Ursprung Vallarum 7:15 (avregistrerat nummer) , Vallarum 7:16
Nya nummer Vallarum 7:57 Vallarums Affär (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades genom en avstyckning från Vallarum 7:15 och eller 7:16 där Fredrik Persson och Anna Månsdotter sålde den avstyckade delen till sin son Måns Fredriksson och hans hustru Bengta Nilsdotter.

Här till höger ses en del av köpebrevet som upprättades i samband med avstyckningen.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan här ovanför från omkring 1910 är Fredrikstorp utsatt med namn och det ligger precis i korsningen mellan Vallarumsvägen och Degebergavägen. När sedan Vallarumsvägen fick en annan sträckning hamnade fastigheten en bit norr om Vallarumsvägen. På den ekonomiska kartan här till höger från 1975 ingår fastigheten i Vallarum 7:57.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 november 1963 - Allan Sandahl (köp)
14 juni 1957 -1 november 1963 Arthur Persson (köp)
1 december 1954 - 14 juni 1957 Ruth Jönsson (köp)
16 oktober 1948 - 1 december 1954 Ann-Lis Persson (köp)
1 juli 1947 - 16 oktober 1948 Henning Viktor Hansson och Dagny Elvira Hansson, född Vendt (köp)
22 mars 1919 - 1 juli 1947 Alfred Andersson (köp)
26 juni 1916 - 22 mars 1919 Johan Andersson och Elin Vilhelmina Esbjörnsson (köp)
23 juli 1906 - 26 juni 1916 Gustaf Albert Svensson och Rosa Albertina Onsdorff (köp)
12 december 1901 - 23 juli 1906 Dödsbodelägarna efter Jöns Nilsson. (bouppteckning)
26 januari 1888 - 12 december 1901 Jöns Nilsson. (köp)
13 maj 1884 - 26 januari 1888 Karna Olsdotter (änka efter Nils Nilsson) (arv)
18 december 1879 - 13 maj 1884 Nils Nilsson och Karna Olsdotter (köp)
20 december 1877 - 18 december 1879 Måns Fredriksson och Bengta Nilsdotter
25 februari 1852 - 20 december 1877 Fredrik Persson och Anna Månsdotter

Bilder