Starrarps Ora 1:55 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarps Oreväg ca 116
Aktuell period 1864 - 1967
Areal 27/3072 mantal
Ursprung Starrarps Ora 1:42 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarps Ora 1:62 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Styckning av hemmanet 113/3072 mantal nr 1 Starrarps Ora
Bb      1:54 13/3072 mantal        Mårten Trulsson
Bc      1:55                                  Sven Mårtensson
Bd      1:55                                  Per Nilsson
Bc och Bd har tillsammans en areal på 27/3072 mantal.

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 i området med nummer 16.

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
5 november 1951 - 12 mars 1952 Ovan Karlsson
27 oktober 1950 - 5 november 1951 Amalia Karolina Persson
2 mars 1918 - 27 oktober 1950 Nils Viktor Persson och Amalia Karolina Larsson (köp)
30 oktober 1908 - 2 mars 1918 Mårten Svensson och Ida Nilsson (köp)
18 januari 1906 - 30 oktober 1908 Sven Mårtensson och Elna Mårtensson (köp)
30 juli 1902 - 18 januari 1906 Jöns Mårtensson och Karna Mårtensson, född Andersdotter (köp)
6 september 1864 - 30 juli 1902 Mårten Trulsson och Hanna Andersdotter

Bilder