Vallarum 6:9 Vallarums gamla skola (aktuellt nummer)

Adress Långarödsvägen 12
Aktuell period 1934 -
Areal 0,2690 hektar
Ursprung flera fastigheter 6:2

Beskrivning

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades vid en avstyckning 1934. På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här under står det “skolhus” vid fastigheten Fränninge kommun säljer fastigheten 1934. På den ekonomiska kartan här till höger från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 6:9.

Källa: kartbild.com

Källa: hitta.se

På kartan här till höger från hitta.se ses fastighetens utbredning i nutid.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
8 augusti 1960 - Sven Åke Gustafsson och Aina Gustafsson (köp)
20 mars 1947 - 8 augusti 1960 Erik Nilsson (Vallarum) (köp)
21 november 1934 - 20 mars 1947 Nils Edvin Bergström och Johanna Annette Bergström, född Karlsson (köp)
20 november 1934 - 21 november 1934 Fränninge kommun (köp)

Övrigt

Länk till Anförande av kommunfullmäktiges ordförande

Viviann Nilsson (f. Månsson) tjänstgjorde under drygt 40 år (1955 – 1996) som lärare i bygdens skolor.

Länk till Vivianne Nilssons skolfotoalbum

Bilder