Vallarum 6:8 (aktuellt nummer)

Adress Vallarumsvägen 294
Aktuell period 1936 -
Areal 0,1359 hektar
Ursprung Vallarum 6:2 Rydala (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades vid avstyckning den 4 april 1936 ifrån fastigheten Vallarum 6:2. På den ekonomiska kartan från 1975 här till höger ses fastigheten med beteckningen 6:8. Här nedanför ses en flygbild av fastigheten från 1960-talet och där det framgår att fastigheten är obebyggd.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
11 september 1928 - Dödsbodelägarna efter Anders Nilsson. (bouppteckning)

Bilder