Starrarps Ora 1:49 (aktuellt nummer)

Adress Starrarps Oreväg ca 47
Aktuell period 1879 -
Areal 23/8192 mantal (ca 11 461 m2)
Ursprung Starrarps Ora 1:17 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

Laga delning av fastigheten Starrarps Ora 1:17, 1879. Efter delning är beteckningarna enligt följande:
A        1:48      49/4096 mantal        Anders Johnsson
B        1:49      23/8192 mantal       Johan Olsson
C        1:50        7/8192 mantal

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten i området med nummer 8. Här nedanför ses fastigheten med sin beteckning 1:49.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger ses ett flygfoto från 1960 över fastigheten som är obebyggd.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
25 augusti 2008 - Dan Björklund
- 25 augusti 2008 Dick Bewarp
14 januari 1973 - Dödsbodelägarna efter Amalia Karolina Persson (bouppteckning)
27 oktober 1950 - 14 januari 1973 Amalia Karolina Persson (bouppteckning)
21 oktober 1926 - 27 oktober 1950 Nils Viktor Persson och Amalia Karolina Larsson (köp)
6 november 1901 - 21 oktober 1926 Per Nilsson och Anna Maria Nilsson, född Persson (köp)
17 augusti 1886 - 6 november 1901 Lars Svensson och Hanna Nilsson (köp)
16 maj 1885 - 17 augusti 1886 Dödsbodelägarna efter Nils Svensson.. (bouppteckning)
3 november 1879 - 16 maj 1885 Nils Svensson och Elna Andersdotter (köp)
3 november 1879 - 3 november 1879 Johannes Olsson och Anna Jönsdotter (köp)

Bilder