Välj en sida

Starrarps Ora 1:48 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarps Oreväg 52
Aktuell period 1879 - 1969
Areal 49/4096 mantal
Ursprung Starrarps Ora 1:17 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarps Ora 1:74 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Laga delning av fastigheten Starrarps Ora 1:17, 1879. Efter delning är beteckningarna enligt följande:
A              1:48             49/4096 mantal           Anders Johnsson
B              1:49             23/8192 mantal          Johan Olsson
C              1:50               7/8192 mantal

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten i området som har nummer 7. Nedanför är den ekonomiska kartan från 1975 och där fastigheten redan ingår i Starrarps Ora 1:74.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger ses fastigheten på ett flygfoto från 1960.

 

 

 

I samband med jordbruksräkningen 1944 uppges att fastigheten omfattar totalt 3 hektar varav 2,75 hektar var åkermark. Det fanns inte någon gödselstad eller urinbrunn byggda av cement, Det fanns inga jordbruksmaskiner. Vatten fanns inte indraget i boningshus eller i stallarna men det fanns elektricitet för belysning.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
17 juni 1960 - Gösta Bergström och Margit Bergström (köp)
12 maj 1956 - 17 juni 1960 Per Johan Sigurd Jeppsson och Siri Karla Jeppsson, född Esbjörnsson (köp)
12 maj 1956 - 12 maj 1956 Dödsbodelägarna efter Anna Jeppsson (bouppteckning)
16 oktober 1953 - 12 maj 1956 Jöns Jeppsson och Anna Maria Jeppsson, född Svensson (köp)
30 juni 1949 - 16 oktober 1953 Per Johan Sigurd Jeppsson och Siri Karla Jeppsson, född Esbjörnsson (köp)
15 september 1946 -30 juni 1949 Elof Österlin och Johanna Dorothea Österlin, född Knös (köp)
11 augusti 1942 - 15 september 1946 Nils Martin Bengtsson och Hilda Bengtsson, född Svensson (köp)
2 augusti 1941 - 11 augusti 1942 Malte Einar Persson (köp)
1 augusti 1939 - 2 augusti 1941 Oskar Harry Algot Österlin och Anna Margit Österlin, född Johansson (köp)
4 april 1917 - 1 augusti 1939 Jöns Mårtensson och Karna Mårtensson, född Andersdotter (köp)
2 mars 1910 - 4 april 1917 Carl Oskar Johannesson och Anna Maria Johansson (köp)
3 november 1879 - 2 mars 1910 Anders Johnsson och Greta Lindström (köp)
7 februari 1879 - 3 november 1879 Per Jönsson.. (köp)
15 juli 1873 - 7 februari 1879 Jöns Nilsson och Johanna Olsdotter (fastebrev)

Bilder