Starrarps Ora 1:46 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarps Oreväg ca 111-20
Aktuell period 1854 - 1956
Areal 47/3072 mantal
Ursprung Starrarps Ora 1:14 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarps Ora 1:62 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildas i nedanstående hemmansklyvning från 1872. 1872 sker en hemmansklyvning av denna fastighet tillsammans med fastigheterna Starrarps Ora 1:10, 1;14, 1;15, 1:18, 1:19 och 1:20.

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

Ovanför ses en detaljbild över fastigheten Starrarps Ora 1:46 på kartan som Lantmäteriet upprättade i samband med hemmansklyvningen 1872.

Efter hemmansklyvningen fördelar sig markerna enligt följande:
A          1:41     61/1536 mantal     M. Berggren
B         1:42    113/3072 mantal     Mårten Trulsson
C         1:43      11/1536 mantal     Per Mårtensson
D         1:44      39/3072 mantal     Ola Andersson
E         1:45        9/3072 mantal     Bengt Thorvaldsson
F         1:46      47/3072 mantal     Sven Persson

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till vänster ses fastigheten i området med nummer 11.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
29 april 1947 - Per Sörensson och Herta Sörensson
11 juni 1910 - 29 april 1947 Olof Hansson och Kersti Mårtensson (köp)
4 juni 1895 - 11 juni 1910 Hans Persson och Anna Andersdotter (köp)
4 juni 1895 - 4 juni 1895 Mårten Trulsson och Else Nilsdotter (köp)
3 juni 1873 - 4 juni 1895 Sven Persson och Karna Persson, född Andersdotter (köp)
26 oktober 1854 - 3 juni 1873 Ola Andersson och Bengta Andersdotter (fastebrev 26 oktober 1854)

Bilder