Starrarps Ora 1:40

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1871 sker en laga delning av Starrarps Ora 1:28 – 30, 1/64 mantal med följande ny uppdelning av markerna:
A       1:39      15/4096 mantal         Söderberg
B       1:40      17/4096 mantal         M Berggren
C       1:38          1/128 mantal         Mårten Trulsson

Starrarps Ora 1:40

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Areal: 7,5 hektar, varav 6,5 hektar åker, 1 hektar betesmark, grusjord på lerbotten. Taxeringsvärde 26 500 kr. Djur: 1 häst, 5 kor, 1 ungtjur, 25 – 30 svin, 1 modersugga, 100 höns. Mangårdsbyggnad från 1850-talet, moderniserad 1936, råsten under hårt tak, 3 rum, förstuga, kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från omkring 1905, tegel under hårt tak. Gården i släktens ägo sedan 1918 och övertogs av nuvarande ägaren efter fadern 1933. Ägare: Hemmansägaren Karl Erik Carlsson, född 30 december 1905, som till Karl Johansson och Maria Johansson, gift med Ellen Carlsson, född 9 april 1910, dotter till Nils Svensson och Elna, född Olsson. Barn: Paul Ingvar född 25 januari 1936.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
25 mars 1981 - Paul Ingvar Radlert
5 oktober 1933 - 25 mars 1981 Karl Erik Karlsson och Ellen Karlsson, född Nilsson
17 april 1918 - 5 oktober 1933 Carl Oskar Johannesson och Anna Maria Johansson
11 september 1915 - 17 april 1918 August Svensson och Amanda Elida Jönsson
13 februari 1905 - 11 september 1915 Olof Johansson och Elise Johansson (bouppteckning, köp)
4 maj 1895 - 13 februari 1905 Johannes Olsson (bouppteckning, köp)
4 maj 1895 - 4 maj 1895 Dödsbodelägarna efter Anna Jönsdotter. (bouppteckning)
3 december 1879 - 4 maj 1895 Johannes Olsson och Anna Jönsdotter
25 mars 1875 - 3 december 1879 Ola Jönsson och Maria Svensdotter (köp)
1871 - Mårten Berggren och Karna Jönsdotter

Bilder