Starrarps Ora 1:21 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarps Oreväg ca 22
Aktuell period 1818 - 1832
Areal 1/128 mantal
Ursprung Starrarps Ora 1:9 avregistrerat nummer
Nya nummer Starrarps Ora 1:28 (avregistrerat nummer) , Starrarps Ora 1:29 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid enskiftet 1818 – 1821 utav Starrarps Ora och samtidigt skedde en hemmansklyvning där fastigheten delades i två delar.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten delades i två delar vid hemmansklyvningen 1818 enligt följande:
H         norra delen       Starrarps Ora 1:20        1/64 mantal       Sven Månsson d.ä.
H         södra delen       Starrarps Ora 1:21      1/128 mantal       Lasse Månsson
1/128 mantal       Sven Månsson d.y.

Laga skiftesdelning emellan avlidne Sven Månssons arvingar på nr 1 1/32 Bjälkhult och nr 1/128 mantal Starrarps Ora 1832.

Källa: Lantmäteriet

Ma nr 1 5/96 mantal Bjelkhult äges av Sven Månssons omyndiga barn, sönerna Ola
Bjelkhult 1:14 och Sven samt döttrarna Ellna och Hanna.

Mb nr 1 1/192 mantal Bjelkhult äges av Ola Nilssons omyndiga dotter Ingar.
Bjelkhult 1:15

Mc nr 1 5/768 mantal Starrarps Ora, Sven Månssons omyndiga barn Ola, Sven,
Starrarps Ora 1:28 Ellna och Hanna.

Md nr 1 1/768 mantal Starrarps Ora äges af Ola Månssons dotter Ingar.
Starrarps Ora 1:29

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
ca 1818 - Lasse Månsson och Signe Jönsdotter

Bilder