Vallarum 5:4 Dragarör (aktuellt nummer)

Adress Dragarörsvägen 223
Aktuell period 1834 -
Areal 1/32 mantal
Ursprung Vallarum 5:1

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades vid det laga skifte som genomfördes av Vallarums marker 1834.

Källa: Lantmäteriet

 

Fastigheten var ett skatterusthåll med en storlek om 1/32 mantal som ägdes av Bengt Mårtensson som erhöll markerna med utflyttningsskyldighet.

 

 

Källa: Lantmäteriet

 

Bilden till höger visar klyvningen av utmarkerna som var gemensamt ägda av fastigheterna inom Vallarum 4 och 5. Fördelningen blev följande när fastigheten klövs 1840:

A 4:1 1/8 mantal Äges av Ola Persson

B 5:2 1/16 mantal Äges av Sven Andersson

C 5:4 1/32 mantal Äges av Bengt Mårtensson

D 5:5 1/32 mantal Äges av Måns Persson

 

Vallarum 5:4, Dragarör

Källa: Svenska gods och gårdar. ca 1944

Ovanstående bild visar gården från mitten av 1940-talet då bilden var införd i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:      Vallarum

“Areal: totalt 14 hektar, därav 7,5 hektar åker. Tax.-v. 13000. Jordart: Svartmylla på ler- och grusbotten. Mangårds- och ekonomibyggnader uppförda för 150 år sedan. 1 häst,1 unghäst, 5 kor, 2 modersuggor, 20 gödsvin samt höns. Gården till släkten 1918. Ägare: Emil Nilsson Arrendator: Magnus Nilsson född 27 november 1886. Gift med Hilda Andersson född 15 augusti 1889. Barn Nils Mauritz, Tore, Margot, Astrid. Arrendatorn medlem av mejeriföreningen.”

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten ses på den häradsekonomiska kartan från 1910 med nummer 12 och den bestod av två delar, dels den södra delen med åkermark och den norra delen med utmarkerna också med nummer 12.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 5:4 och med namnet Dragarör. På karta här under från samma tid ses utmarkerna med beteckningen 5:4 och ingår fortfarande i fastigheten. I dagens fastighet Vallarum 5:4 har sam sålt av utmarkerna samt den östra delen av markerna till Dragarör.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
3 maj 1954 - Erik Helmer Jönsson och Astrid Hanna Elisabeth Magnusson (köp)
2 april 1919 - 3 maj 1954 Emil Nilsson (Vallarum) (köp)
23 november 1918 - 2 april 1919 Ola Jönsson. (auktion)
11 oktober 1918 - 23 november 1918 Dödsbodelägarna efter Nils Persson (make till Kjersti Pehrsdotter) (bouppteckning)
30 juni 1888 - 11 oktober 1918 Nils Persson och Kjersti Pehrsdotter (köp)
23 december 1859 - 30 juni 1888 Pehr Bengtsson och Elna Andersdotter (fastebrev)
1834 - Bengt Mårtensson och Hanna Pettersdotter

Bilder