Bjälkhult 1:26 (avregistrerat nummer)

Areal 0,1393 hektar
Ursprung Bjälkhult 1:19 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Bjälkhult 1:50

Beskrivning

Lägenhet Pershult nr 1 avstyckad från Bjälkhult 1:19, 14 april 1881.

Källa: Lantmäteriet

Ovanstående bild är en del av köpekontraktet för köpet av Bjälkhult 1:26 från 1:19.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
11 juli 1946 - Gösta Harald Nilsson och Iris Ingeborg Nilsson, född Persson (köp)
10 juni 1919 - 11 juli 1946 Nils Alfred Persson och Maria Persson, född Nordström (köp)
2 april 1901 - 10 juni 1919 Per Nilsson och Hanna Nilsdotter (köp)
30 april 1872 - 2 april 1901 Per Nilsson och Anna Hansdotter (köp)
- 30 april 1872 Isak Johansson och Bengta Andersdotter (ägare 1:26)

Bilder