Starrarp 20:2 (aktuellt nummer)

Adress Hårderupsängaväg 48
Aktuell period 1967 -
Areal 0,3228 hektar
Ursprung Starrarp 20:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades genom en avstyckning från Starrarp 20:1, 1967.

Starrarp 20:2

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
13 november 1967 - Parker Persson (köp)
20 maj och 19 juli 1966 - 13 november 1967 Bertil Lennart Andersson och Karin Ann-Britt Andersson (köp av Hårderup 12:4)
11 april 1958 -13 november 1967 Bertil Lennart Andersson och Karin Ann-Britt Andersson (köp av Starrarp 2:8, 2:10 och 12:1)

Bilder