Starrarp 10:8 (aktuellt nummer)

Adress Starrarpsvägen 507
Aktuell period 1938 -
Areal 0,1184 hektar
Ursprung Starrarp 10:6 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades vid en avstyckning från Starrarp 10:6 1938.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
Peter och Susanne Axelsson (köp)
30 maj 1980 - Kurt Henry Andersson och Elsa Gun-Britt Eddebrandt köp
16 juni 1979 - 30 maj 1980 Dödsbodelägarna efter Karin Nilsson (bouppteckning)
12 mars 1938 - 16 juni 1979 Elof Nilsson och Karin Nilsson (köp)
- 12 mars 1938 Karl Andersson och Bengta Andersson, född Olsson (köp)

Övrigt

Starrarpsvägen 507
Starrarp 10:8 Kurts

Ägare                                               År                                   Kommentar
Elof Nilsson                                                                            Murare
Kurt Andersson                       Omkring 1979
Sven Walter                                                                           Köpte vid exekutiv försäljning
Peter och Susanne Axelsson           2003 –

Huset byggdes av Elof Nilsson (Elof murare) 1938. Elof hade åtta syskon. Elof föddes i Gösta Kvists gård i Skumparp. Han drev gården i Skumparp några år. Elof bodde i Starrarps gamla smedja, mittemot utfarten till Hennings, några år innan har övertog föräldrahemmet.
Det berättas att Elof murare skulle mura till Hilding handlare i Hårderups affär. Först när han kom dit på förmiddagen togs några gökar. Sedan var det inte lönt att börja före lunch. Efter lunch skulle Elof sova middag. Sedan var det kaffe och sen var det inte lönt att börja den dagen. Elof kom dagen efter igen och började jobba direkt. Elof var normalt sett en riktig arbetsmyra. Elof var ibland inte så noga, när han murade. Han kunde t ex lägga lostocken på för att mäta. Sedan tittade han inte på den, men sade ändå alltid ”det är jävlar min själ prasis”!
På fastigheten påstås ha legat en brydestua. Den östra halvan av tomten var tidigare samfälld grustäkt för byn. Den är numera tillagd Starrarp 10:8.
Kurt Andersson köpte huset omkring 1979. Kurt var son till Georg och Helga Andersson, Hårderup 4. Kurt arbetade en tid på Hörby kyrkogård. Kurt arbetade även som rörläggare hos Lennart Kristersson i Frenninge. Otto skänkte sin moped till Kurt för att han skulle kunna ta sig till arbetet. Kurt döpte mopeden till Otto. En kall vinter frös vattenledningarna i huset och sprängdes sönder. Kurt liknade detta vid kärnkraftsolyckan i Tjernobyl.
Källa: Starrarpsgruppen

Bilder