Bjälkhult 1:18 (avregistrerat nummer)

Adress Bjälkhultsvägen ca 207-40
Aktuell period 1874 - 1959
Areal 35/4096 mantal
Ursprung Bjälkhult 1:9 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Bjälkhult 1:50

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1874 utav fastigheten Bjälkhult 1:9.

Det sker en laga delning av fastigheten Bjälkhult 1:9 1874 som innebär följande delning av markerna:

A       1:16            19/1024 mantal            äges av Ola Persson

B        1:17           33/4096 mantal            äges av Hans Larsson

C        1:18            35/4096 mantal           äges av Hans Persson

D         1:19               3/256 mantal          äges av Anders Nilsson

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Bjälkhult 1:18 är på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger, markerad med nummer 4 och på den ekonomiska kartan från 1975 här nedanför ingår fastigheten i Bjälkhult 1:50.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 mars 1958 - Gösta Harald Nilsson och Iris Ingeborg Nilsson, född Persson (köp)
8 februari 1941 - 1 mars 1958 Karl Andersson och Ida Albertina Andersson, född Richard (köp)
21 september 1936 - 8 februari 1941 Frida Saxberg och Maria Saxberg (bouppteckning)
9 september 1931 - 21 september 1936 Per Nilsson Saxberg och Anna Maria Nilsson, född Lundgren (köp)
21 augusti 1922 - 9 september 1931 Oskar Vilhelm Olsson och Emma Olsson, född Andersson. (köp)
3 november 1920 - 21 augusti 1922 Per Nilsson Saxberg och Anna Maria Nilsson, född Lundgren (köp)
28 mars 1916 - 3 november 1920 Olof P Stanbon (köp)
10 mars 1894 - 28 mars 1916 Per Persson och Hanna Larsdotter (köp)
27 maj 1893 - 27 maj 1893 Dödsbodelägarna efter Hans Persson (bouppteckning)
30 november 1876 - 27 maj 1893 Hans Pehrsson och Eljena Jacobsdotter (köp)
1 augusti 1871 - 30 november 1876 Hans Larsson och Hanna Persdotter (fastebrev 1 augusti 1871)

Bilder