Bjälkhult 1:17 (avregistrerat nummer)

Adress Bjälkhultsvägen ca 203
Aktuell period 1874 - 1959
Areal 33/4096 mantal
Ursprung Bjälkhult 1:9 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Bjälkhult 1:50

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1874 utav fastigheten Bjälkhult 1:9.

Det sker en laga delning av fastigheten Bjälkhult 1:9 1874 som innebär följande delning av markerna:

A      1:16        19/1024 mantal            äges av Ola Persson

B      1:17        33/4096 mantal            äges av Hans Larsson

C      1:18        35/4096 mantal            äges av Hans Persson

D      1:19         3/256 mantal               äges av Anders Nilsson

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Bjälkhult 1:17 omfattade områden nr 9 och 4 II på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910. På den ekonomiska kartan från 1975 så ingår fastigheten i 1:50.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 mars 1958 - Gösta Harald Nilsson och Iris Ingeborg Nilsson, född Persson (köp)
8 februari 1941 - 1 mars 1958 Karl Andersson och Ida Albertina Andersson, född Richard (köp)
21 september 1936 - 8 februari 1941 Frida Saxberg och Maria Saxberg (bouppteckning)
9 september 1931 - 21 september 1936 Per Nilsson Saxberg och Anna Maria Nilsson, född Lundgren (köp)
21 augusti 1922 - 9 september 1931 Oskar Vilhelm Olsson och Emma Olsson, född Andersson. (köp)
3 november 1920 - 21 augusti 1922 Per Nilsson Saxberg och Anna Maria Nilsson, född Lundgren (köp)
28 mars 1916 - 3 november 1920 Olof P Stanbon (köp)
10 mars 1894 - 28 mars 1916 Per Persson och Hanna Larsdotter (köp)
1 augusti 1871 - 10 mars 1894 Hans Larsson och Hanna Persdotter (fastebrev 1 augusti 1871)

Bilder