Bjälkhult 1:16 (avregistrerat nummer)

Adress Bjälkhultsvägen va 207-15
Aktuell period 1874 - 1959
Areal 19/1024 mantal
Ursprung Bjälkhult 1:9 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Bjälkhult 1:50

Beskrivning

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1874 utav fastigheten Bjälkhult 1:9.

Källa: Lantmäteriet

Det sker en laga delning av fastigheten Bjälkhult 1:9 1874 som innebär följande delning av markerna:

A     1:16     19/1024 mantal           äges av Ola Persson

B      1:17     33/4096 mantal          äges av Hans Larsson

C      1:18     35/4096 mantal         äges av Hans Persson

D       1:19        3/256 mantal         äges av Anders Nilsson

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Bjälkhult 1:16 är på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 är markerade med
nummer 4 II och nummer 9. På den ekonomiska kartan ingår fastigheten i det område som har
beteckningen 1:50 IV.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 mars 1958 - Gösta Harald Nilsson och Iris Ingeborg Nilsson, född Persson (köp)
8 februari 1941 - 1 mars 1958 Karl Andersson och Ida Albertina Andersson, född Richard (köp)
21 september 1936 - 8 februari 1941 ´ Frida Saxberg och Maria Saxberg (bouppteckning)
9 september 1931 - 21 september 1936 Per Nilsson Saxberg och Anna Maria Nilsson, född Lundgren (köp)
21 augusti 1922 - 9 september 1931 Oskar Vilhelm Olsson och Emma Olsson, född Andersson. (köp)
3 november 1920 - 21 augusti 1922 Per Nilsson Saxberg och Anna Maria Nilsson, född Lundgren (köp)
4 februari 1910 - 3 november 1920 Ola Persson och Maria Persdotter (auktion)
11 februari 1906 - 4 februari 1910 Anders Hansson och Elna Andersdotter (köp)
27 maj 1884 - 11 februari 1906 Per Larsson och Anna Persdotter (köp)
30 oktober 1882 - 27 maj 1884 Olof Persson och Kjersti Olsdotter (köp)
6 augusti 1881 - 30 oktober 1882 Anders Olsson (Bjälkhult) (köp)
2 april 1873 - 6 augusti 1881 Olof Persson och Kjersti Olsdotter (köp)
1 augusti 1871 - 2 april 1873 Nils Berg och Kjersti Pehrsdotter och Elna Jönsdotter

Bilder