Starrarp 10:5 (avregistrerat nummer)

Adress Sniberupsvägen 76-15 (ungefärlig adress)
Aktuell period 1836 - 1972
Areal 1/12 mantal
Ursprung Starrarp nr 10
Nya nummer Starrarp 1:19 Starrarps Nygård (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildade i samband med det laga skifte som genomfördes utav Starrarps marker 1836.

Markerna till denna fastighet är markerat med “Kd” och omfatta en areal om 1/12 mantal och är ett skatterusthåll som äges av Ola Pehrsson som har erhållit markerna med utflyttningsskyldighet.

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten Starrarp 10:5 på området med nummer 47 och här under på den ekonomiska kartan ses fastigheten med sitt rätta nummer 10:5.

Källa: kartbild.com

1972 sker en sammanslagning av ett flertal fastigheter och det innebär att Starrarp 10:5 i fortsättningen finns under Starrarp 1:19.

När jordbruksräkningen 1944 genomfördes omfattade Olof Jönsson ägor totalt 18 hektar varav 12 hektar var åkermark och 5 hektar var ängsmark. Sex hektar av åkermarken var täckdikat med tegelrör. Någon gödselstad fanns inte som var byggd av cement. Man hade investerat i fem olika jordbruksmaskiner för att underlätta arbetet på gården. Vatten och avlopp fanns indraget i boningshuset samt att vatten fanns indraget i stallarna. Elektricitet fanns indraget för belysning.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
21 mars 1955 - Karl Agne Andersson och Aina Andersson (köp)
12 augusti 1920 - 21 mars 1955 Olof Ernfrid Jönsson och Edit Amanda Jönsson, född Johansson (köp)
11 februari 1882 - 12 augusti 1920 Jöns Olsson och Anna Nilsdotter (köp)
22 augusti 1859 - 11 februari 1882 Nils Ohlsson och Karna Persdotter (Fastebrev 22 augusti 1859)
- 1836 Ola Persson (på nr 1)

Bilder