Starrarp 10:2 (aktuellt nummer)

Adress Starrarpsvägen 486
Aktuell period 1836 -
Areal 1/9 mantal
Ursprung Starrarp nr 10

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades i samband med det laga skifte som genomfördes av Starrarps marker 1836. Den nya fastigheten omfattade 1/9 mantal och var ett skatterusthåll som ägdes av Johan Persson som erhöll markerna med utflyttningsskyldighet.    Fastigheten är markerad med “Ka” på kartan här till höger.

 

 

 

 

 

Starrarp 10:2

Källa: Svenska gods och gårdar ca 1944

I boken Svenska gods och gårdar som utkom i mitten av 1940-talet fanns denna bild med som visar gården. Följande text fanns till bilden:

Postadress:               Vollsjö                                                                Telefon:                     4 Bjälkhult

“Areal: Totalt 25 hektar, därav 20 hektar åker, 2,5 hektar skog, 2,5 hektar betesmark. Tax.-v. 29500. Jordart: Svartmylla på ler- och grusbotten. Skogsbestånd: Lövskog. Mangårdsbyggnad uppförd 1909. Ekonomibyggnad uppförd omkring 1880. 3 hästar, 10 kor, 5 ungdjur, 25 gödsvin, 40 höns. Gården kom till släkten 1904 genom nuvarande ägarens svärfader Nils Albrektsson och hans maka Johanna född Nilsson. Där förut ägdes den av Jöns Olsson. Nuvarande ägaren tillträdde gården 1941 efter svärfadern. Ägare: Nils Wallter född 24 september 1905. Son till N J Wallter och hans hustru Johanna, född Lundblad. Gift 1935 med Marta Albrektsson född 20 oktober 1909. Barn: Göte, Sven Kurt.”

Starrarp 10:2

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

I boken “Skånes bebyggelse” fanns denna bild med i upplagan som utkom i mitten av 1950-talet tillsammans med följande text:

Postadress:           Vollsjö                                                                    Telefon:                 Hörby 42004

“Areal: 25,5 hektar varav 20,5 hektar åker, 5 hektar betesmark, svartmylla på lerbotten. Tax.-v. 71000. Djur: 10 – 12 kor, 7 – 8 ungdjur, ca 50 svin, 2 modersuggor, 200 – 250 höns. Mangårdsbyggnad från 1909, tegel under plåttak, 4 rum, 1 hall, kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp, cv. Ladugård från 1838, tillbyggd 1860, korsvirke under eternit- och halmtak. Traktordrift. Gården i släktens ägo sedan 1904 och övertogs av nuvarande ägaren efter svärfadern 1941. Ägare: Nils Wallter född 24 september 1905, son till Nils J Wallter och Johanna Lundblad, gift med Martha, född Albrektsson 20 oktober 1909, dotter till Nils Albrektsson och Johanna föd Nilsson. Barn: Göte född 1936, Sven född 1939, Kurt född 1941.”

 

Gamla och nya hemlandet den 21 september 1904

 

 

 

 

 

 

 

Artikeln om fastighetsaffären då Jöns Olssons fastighet i Starrarp såldes till Nils Albrektsson var införd i den Amerikanska tidningen “Gamla och nya hemlandet” den 21 september 1904.

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarp 10:2 ses här till höger på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 med nummer 50 norr om Starrarpsvägen. Här nedan ses den ekonomiska kartan från 1975 och där fastigheten har sin rätta beteckning 10:2.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger ses en satellitbild över fastigheten Starrarp 10:2.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
2015 ? - Staffan och Lena Salomonsson
Sven och Birgit Wallter, samt Ros-Marie och Roland (2014)
12 maj 1964 - Sven Wallter och Birgit Wallter (köp)
18 oktober 1941 - 12 maj 1964 Nils Gerhard Walter och Marta Elisabeth Walter, född Albrektsson (arvsskifte)
20 september 1912 - 18 oktober 1941 Nils Albrektsson och Johanna Nilsson (köp)
20 september 1912 - 20 september 1912 Janne Lindgren (köp)
29 november 1904 - 20 september 1912 Nils Albrektsson och Johanna Nilsson (köp)
2 februari 1904 - 29 november 1904 Dödsbodelägarna efter Jöns Olsson (bouppteckning)
5 februari 1878 - 2 februari 1904 Jöns Olsson och Elna Olsdotter (köp)
11 juni 1851 - 5 februari 1878 Ola Jönsson och Karna Jönsdotter och Hanna Andersdotter. (fastebrev den 11 juni 1851)
1836 - 1849 Johan Persson och Ingar Andersdotter

Bilder