Starrarp 9:3 Starrarpslund (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen 390-34
Aktuell period 1936 - 1973
Areal 1/16 mantal
Ursprung Starrarp nr 9
Nya nummer Starrarp 9:6 (aktuellt nummer) , Starrarp 9:7 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skiftet som genomfördes 1836 utav Starrarps marker. Denna fastighet var ett skatterusthåll som ägdes av Ola Månsson som bekom markerna med utflyttnings skyldighet.

Fastigheten finns på kartan till höger med beteckningen “Jb”

 

 

 

 

Starrarp 9:3

Källa: Svenska Gods och gårdar 1937

Bilden fanns med i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom 1937 tillsammans med följande text:

Postadress:       Vollsjö                                                                                                         Telefon:            9 B Bjälkhult

Areal: Totalt 20 hektar, därav 15 hektar åker, 5 hektar betesmark. Tax.-v. 21 800. Jordart: Grusmylla på lerbotten. Skogsbestånd: Löv. Mangårdsbyggnad uppförd i mitten av 1800-talet. Ekonomibyggnader uppförde loge 1889, stall 1905. 2 hästar, 2 föl, 9 kor, 5 ungdjur, 1 tjur, 9 svin, 80 höns. Gården till släkten 1889. Erhållit 1:a pris för välskött jordbruk och diplom för trädgårdsskötsel. Ägare: Johannes Nilsson född 3/7 1866. Son till Nils Andersson och hans hustru Bengta, född Olsson. Gift med Johanna, född Johansson. Barn: Nils Anton, Otto Enar, Annie, Hilding och Birger. Ägaren har genomgått 6 månaders kurs i Önnestads lantmannaskola, privat jordbrukskurs under c:a 5 år. Före detta kyrkvärd, ledamot av kyrkorådet, ordförande i Fränninge sparbank.

Starrarpslund

Källa: Svenska gods och gårdar ca 1944

Bilden till höger tillsammans med följande text fanns införda i boken Svenska Gods och Gårdar som utkom 1944.

Postadress: Vollsjö
Telefon: 57 Bjälkhult

Areal: Totalt 20 hektar, därav 16 hektar åkermark, 4 hektar skogsmark och betesmark. Tax.-v. 26 200. Jordart: Grusmylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1831 vid utbrytningen. Stall och svinstall uppförda 1903, loge 1890, vagnsport 1935. 3 hästar, 1 unghäst, 8 kor, 5 ungdjur, 1 modersugga, 20 gödsvin, 200 höns. Gården kom till släkten 1937. Nuvarande ägare tillträdde 1943. Ägare är Olof Nilsson född 1 mars 1909. Son till Nils Olsson och hans hustru Elna, född Andersson. Gift 1937 med  Annie Johansson född 20 december 1908. Barn: Elsie Gunni Ann-Britt född 5 september 1943. Ägaren medlem av mejeri- och slakteriföreningen.

 

Starrarp 9:3

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

Ovanstående bild var införd i boken Skånes bebyggelse, del 1, som utkom i mitten av 1950-talet tillsammans med följande text:

Postadress:               Vollsjö                                                                Telefon:                     Hörby 42057

“Areal: 20 hektar, varav 16 hektar åker, 4 hektar betesmark, grusjord på lerjord. Tax.-v. 44800. Djur: 2 hästar, 8 kor, 7 ungdjur, ca 30 svin, 300 höns. Mangårdsbyggnad från omkring 1831, ombyggd 1935, moderniserad 1943, råsten under halmtak, 6 rum 1 hall, förstuga, kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp, cv. Ladugård från 1903, moderniserad 1949 – 50, tegel under hårt tak, vagnsport från 1935. Traktordrift. Gården i släktens ägo sedan omkring 1889 och övertogs av nuvarande ägaren efter svärfadern Johannes Nilsson 1943. Å ägorna har påträffats spjutspets från stenåldern. Ägare: hemmansägare Olof Nilsson född 1 mars 1909, son till Nils Olsson och Elna född Andersson, gift med Annie, född Johansson 20 december 1908, dotter till Johannes Nilsson och Johanna, född Johansson. Barn: Elsie född 5 september 1943.”

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarp 9:3 ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till vänster på området med nummer 43. Här nedan ses en flygbild från omkring 1970.

                                                                                                                                                                 Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarp 9:3 delades officiellt 1973 i två delar. Dock hade delningen skett betydligt tidigare, troligen i mitten av 1890-talet. Här på den ekonomiska kartan från 1975 till höger ses hur fastigheten delades och de två delarna kallas 9:3 A och 9:3 B.

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 februari 1943 - Olof Edvin Nilsson och Annie Beata Nilsson, född Johansson (köp)
12 augusti 1905 - 1 februari 1943 Johannes Nilsson och Christina Nilsson, Johanna Johansson (bouppteckning)
- 1 juli 1898 - 12 augusti 1905 Dödsbodelägarna efter Kristina Nilsson och deras son Otto Johansson (äger 9:3 B)
26 juli 1971 - Greta Marie Månsson 9:3 A (bouppteckning)
7 november 1931 - 26 juli 1971 Ola Sigfrid Månsson och Greta Marie Johnsson 9:3 A (köp)
7 november 1931 - 7 november 1931 Johannes Nilsson (köp)
7 november 1931 - 7 november 1931 Dödsbodelägarna efter Måns Olsson och Elna Olsdotter 9:3 A (bouppteckning)
24 oktober 1895 - 7 november 1931 Måns Olsson och Elna Olsson 9:3 A (köp)
- 24 oktober 1895 Johannes Nilsson och Christina Nilsson, Johanna Johansson (äger 9:3 A)
12 juni 1890 - Johannes Nilsson och Christina Nilsson, Johanna Johansson (köp)
12 juni 1890 - 12 juni 1890 Måns Månsson (köp)
21 november 1881 - 12 juni 1890 Ola Månsson och Ingar Olsson (köp)
27 februari 1850 - 21 november 1881 Måns Olsson och Kjerstena Johansdotter (fastebrev 27 februari 1850)
1836 - 1848 Ola Månsson och Bengta Nilsdotter

Övrigt

Starrarpslund

Starrarpsvägen 390-34
Starrarp 9:7 Starrarpslund

Ägare                                                                                                       År                Kommentar
Johannes Nilsson ohh Johanna Johansson Johannes född 1866
Olof Nilsson ohh Annie                                                                           1943            Annie dotter till Johannes o Johanna
Bertil Andersson ohh Ann-Britt

Johannes föräldrar var Nils Andersson och Bengta Olsson. Johannes och Johannas barn var Annie, Nils-Anton, Otto, Einar, Hilding och Birger. Johannes körde med häst och skumpakärra och hämtade posten. Olof Nilsson som var dräng, gifte sig med dottern Annie och övertog gården. Han var från Starrarps Ora och hans far var Nils Olsson Fält o.h.h. Elna Andersson. Olof var även dräng på Starrarps kvarn. Olof o Annie hade dottern Elsie, Hörby, gift med Jan Lind. Bertil o Ann-Britt Andersson arrenderade gården av Olof och Annie och köpte den sedan.
Källa: Starrarpsgruppen

Bilder