Starrarp 9:2 Starrarps Kvarn (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen 383
Aktuell period 1836 - 1963
Areal 1/16 mantal
Ursprung Starrarp nr 9
Nya nummer Starrarp 9:4 (avregistrerat nummer) , Starrarp 9:5 (avregistrerat nummer) , Starrarp 17:1 Starrarps Kvarn (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid det laga skiftet 1834 – 36.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades i samband med det laga skifte som genomfördes 1836 utav Starrarps marker. Denna fastighet som på vidstående karta är markerat med “Ja” var ett skatterusthåll som ägdes av Nils Månsson som erhöll markerna med utflyttningsskyldighet

 

 

 

 

 

Fastigheten delas i två delar:

A 9:2 A 1/432 mantal (trekantig åker norr om landsvägen, blir senare Starrarp 9:5)

B 9:2 B 26/432 mantal (blir senare Starrarp 9:4 och strax därefter Starrarp 17:1)

Fastigheten 9:2 delas i två delar 9:2 A (9:5) och 9:2 B (9:4). Måns Olsson gjorde hemmansklyvningen och han säljer 9:2 A 1895 till Håkan Lundgren och Ingri Mårtensdotter. Starrarp 9:2 B säljer Måns Olssons dödsbo till Johannes Nilsson 1931.

Starrarp 9:2

Källa: Gods och Gårdar ca 1944

I boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet finns denna bild med där gården omnämns som Starrarps kvarn och med följande text:

Postadress:           Vollsjö                                                                    Telefon:                 10  Bjälkhult

“Areal: 24,5 hektar, därav 13 åker, 11,5 skog och ängsmark. Tax.-v. 26600. Jordart: Kampermylla på alvbotten. Skogsbestånd: Alskog. Mangårdsbyggnad uppförd 1938. Stall och Loge uppförda 1894, magasin 1933, kvarn 1896, 2 hästar,2 unghästar, 1 tjur, 9 kor, 6 ungdjur, 1 modersugga, 30 gödsvin, 2 får, 25 höns, 4 ankor. Gården kom till släkten 1831 vid utbrytningen. Nuvarande ägare övertog gården 1931 efter sin fader som innehaft den sedan 1880. Vid sidan av jordbruket drives kvarnrörelse. På ägorna finnes en väderkvarn, uppförd 1870, som nu är inredd till postkontor. På gården har varit fasan- och rapphönsfarm för Skånska Jägarsällskapet. Ägare: Ola Månsson född 15 februari 1888, son till Måns Olsson (född 1854, död 1931) och hans hustru Elna Olsdotter (född 1858, död 1931). Hushållet skötes av ägarens syster Hanna Månsson född 7 januari 1893. Ägare är ledamot av Pensions- och kristidsnämnden samt kyrkofullmäktige, medlem av Skånska Jägarsällskapet.”

Starrarp 9:2

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

Boken “Skånes bebyggelse” del 1 innehöll bilden till väster av gården samt följande text i boken som kom ut i mitten av 1950-talet.

Postadress:             Vollsjö                                                                  Telefon:                   Hörby 42010

“Areal: 23 hektar, varav 13 hektar åker, 10 hektar betesmark och skog, mulljord på ler- och grusbotten. Tax.-v. 70900. Djur: 9 kor, 8 ungdjur, 20 svin, 2 modersuggor, 60 höns. Mangårdsbyggnad från 1938, tegel under tegeltak, 4 rum, 1 hall, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, cv. Ladugård av råsten under eternittak. Traktordrift. Nuvarande ägaren inköpte gården 1950 av Ola Månsson. Ägare: Hemmansägare Nils Allan Johansson född 8 juli 1923, son till Nils Johansson och Anna, född Nilsson, gift med Ulla, född Hansson 18 mars 1928, dotter till Anders Hansson och Sofia, född Hansson. Barn: Nils-Arne född 1951, Irene född 1953, Jan-Erik född 1955.”

Starrarp 9:2 (1937)

Starrarp 9:2

Källa: Svenska gods och gårdar, 1937

I boken “Svenska gods och gårdar” som utkom 1937 finns denna bild med följande text:

Postadress:           Vollsjö                                                                    Telefon:                 10 Bjälkhult

Areal: Total 25 ha, därav 13 åker, 5 skog, 7 betesmark. Tax-v: 27.300. Jordart: Grusmylla. Skogsbestånd: Löv. Manbyggnad uppförd 1894. Ekonomibyggnad uppförd samma år och vattenkvarn 1896. 2 hästar, 2 unghästar, 8 kor,4 ungdjur,12 svin, 4 får, 30 höns. Gården till släkten i början av 1800-talet. Erhållit pris för hästar och kor. Ägare: Ola Sigfrid Månsson f. 15/2 1888. Son till Måns Olsson o.h.h Elna f. Olsson. Äg. Genomgått 6 mån. kurs i Tollestorp lantmannaskola. Auktionsutropare. Förutom jordbruk bedrives även kvarnrörelse.

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarp 9:2 omfattade områden 44 och 45 på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910.

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Här en flygbild från omkring 1960 där man ser de uppodlade åkrarna och man ser även den del som avstyckades 1895 norr om landsvägen.

På den ekonomiska kartan från 1975 här under så är beteckningen 9:5 kvar men 98:4 övergick till 17:1 1963.

Källa: kartbild.com

Källa: Lantmäteriet

Inom fastigheten Starrarp 9:2 fanns tre torp i samband med det laga skiftet 1836.

Torpet längst till väster kallades Leos lycka och omfattade områdena 184, åkermark och 490, ängsmark.

Torpet i mitten kallades Ahlbergs lycka och omfattade områdena 185, 186 och 187, åkermark.

Torpet längst österut kallades Pihls lycka och omfattade områdena 188, 189, 190 och 191, åkermark och
491, äng.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
10 juni 1950 - 1963 Nils Allan Johansson och Ulla Irene Solvig Johansson, född Hansson (köp 9:2 B)
7 november 1931 - 10 juni 1950 Ola Månsson (möllare) (köp 9:2 B)
7 november 1931 - 7 november 1931 Johannes Nilsson (?)
7 november 1931 - 7 november 1931 Dödsbodelägarna efter Måns Olsson (bouppteckning)
24 oktober 1895 - 7 november 1931 Måns Olsson och Elna Olsson (äger 9:2 B)
1 november 1953 - 1981 Nils Algot Nilsson (köp 9:2 A)
16 december 1946 - 1 november 1953 Ola Månsson Lindstrand (bouppteckning)
2 december 1909 - 16 december 1946 Ola Månsson Lindstrand och Maria Lindstrand, född Pehrsdotter (köp av 9:2 A)
24 oktober 1895 - 2 december 1909 Håkan Andersson Lundgren och Ingri Mårtensson (köp av 9:2 A)
18 mars 1881 - 24 oktober 1895 Måns Olsson och Elna Olsson (köp av hela 9:2)
12 juni 1850 - 18 mars 1881 Ola Nilsson och Hanna Månsdotter (fastebrev 12 juni 1850)
1836 - 12 juni 1850 Nils Månsson och Ingar Persdotter

Övrigt

Länk till Knut Thulins Minnet av en gård

Länk till En vådlig luftfärd

Gården eldhärjades 1893. Länk till Katarina Malmgrens Brödet som gick upp i rök 

Länk till Olof Nilsson anekdot om Ola Månsson

Länk till Foton från Starrarps Kvarn

Dammen rensades sommaren 2000. Länk till Rensning av mölledammen augusti 2000

På ägorna har funnits tre stycken torp (184, 185 och 190 på skifteskartan).

Kartan visar ungefärlig position.

 

 

 

Källa: Hitta.se / Lantmäteriet

Knut Thulins schematiska skiss över gården på 1930-talet

Bilder

Övrigt

Starrarps kvarn
Starrarpsvägen 356
Starrarp 17:1 Starrarps kvarn

Ägare                                                    År                               Kommentar
Måns Olsson o.h.h Elna Olsdotter                                          Måns Olsson levde 1854-1931 Elna Olsdotter levde 1858-1931
Ola Månsson                                                                           Född 1888 son till Måns o Elna
Allan Johansson ohh Ulla               1950-2014
Erik Bertilsson                                 2014

I den gamla byn låg denna gård nr 9 ungefär mitt emellan Bostället nr 8 och det vi nu brukar kalla ”Åke Pers” nr 10. Gård nr 9 belades, likt flera andra, med utflyttningsskyldighet vi laga skifte 1836. Gården hade då två delägare och de fick var sin areal tilldelad i byns östligaste del i gräns till Starrarps ora. Marken var obrukad, så när som på tre små soldattorp längst i söder mot Hårderups gräns. Gårdarna kom att kallas Starrarpslund och Starrarps kvarn. Namnet Starrarps kvarn kommer av att det bedrivits kvarnrörelse på gården, både vattenkvarn och väderkvarn, mesta tiden parallellt. Vattenkvarnen med tillhörande mölledamm är äldst, troligen runt 1850. Väderkvarnen troligen runt 1870. Kvarndammen är inte grävd, utan man dämde bäcken, som kom från norr, med en vall.
Gården brann delvis ner vid 1893.
Måns Olsson var med i bondetåget 1914 i Stockholm, mot nedskärningar i försvaret.
När sonen Ola Månsson exercerade i Ystad skulle han provskjuta en kulspruta. Han tyckte det var folktomt på heden runt omkring när han sköt. Dock träffade han en häst som blev dödad. Det blev dyrt för fadern Måns Olsson att betala hästen.
Fram på vårkanten, årligen på 1940-talet, så samlade grannarna ihop sina hingstar på en åker precis väster om mölledammen för kastrering. Dit kom veterinären. Det var ett praktiskt arrangemang, så slapp veterinären åka runt till olika gårdar och så fanns folk på plats att hjälpa varandra. Det sägs att det på platsen luktade det blod, hästpiss och brännvin.
Måns Möllare och Elna hade fyra barn. Förutom sonen Ola fanns tre döttrar, Anette, Ester och Hanna (f.1893). Hon skötte hushållet år brodern Ola.
Hanna och Nils W hade ett svärmeri en kväll i sin ungdom. Det berättas att senare i livet när Nils W Andersson var och malde på Starrarps kvarn blev han inbjuden på kaffe. Hanna serverade. Nils W drack kaffegök och kände sig upprymd och gladlynt. Han sa då till Hanna:
– Minns du den gången när vi var unga och stod här utanför och var kärvänliga?
Hanna svarade:
– Ja, ja, men på den tiden hade du något annat än magen som putade ut!

Boningshuset på Starrarps Kvarn byggdes av Ola år 1938. Systern Hanna ville ha en AGA-spis i det nya huset. AGA-spisar var exklusivt på denna tid. Den ende som hade agentur på att sälja AGA-spisar var ett företag i Tomelilla. Ola åkte till Tomelilla för att göra upp affären om AGA-spisen. Affären avslutades med fest på hotellet i Tomelilla. En av servitriserna på hotellet hette Greta. Ola kände och klappade på Greta och det hela utvecklades till en kärlekshistoria. Greta hälsade på i Starrarps kvarn. Det gillade inte Hanna. Hon insåg att om Greta flyttade in så åkte Hanna ut. Så blev det också. Det var då Hanna fällde den berömda kommentaren:
– Ack, den förbannade AGA-spisen!
Hanna fick sen plats som hushållerska hos veterinär Erlandsson i Vollsjö.
Ola lär ha sagt att:
– Greta är så grann där hon ligger i möllesängen.

På ägorna till Starrarps kvarn, vid Elofssons, låg en väderkvarn. När väderkvarnen inte längre användes att mala i användes den som posthus på 1940-talet. Väderkvarnen revs 1952.
När väderkvarnen var posthus berättas en historia om när Prahl en gång satte sig inne i kvarnen och väntade på posten. Då hade ett par töser från grannskapet gömt sig på våningen rakt över och satte sig och kissade, så det rann genom golvsprickorna rakt ner i hatten på Prahl.
Vattenkvarnen användes till att mala på fram till 1953. Ola malde till 1951 och därefter Allan. För eget bruk malde Allan fram till början av 1960-talet.
När Allan och Ulla Johansson köpt fastigheten bodde Ola och Greta kvar i boningshuset tillsammans med Allan och Ulla under tiden som huset mittemot dammen byggdes. Ola och Greta bodde då i ett rum på ovanvåningen. De hade köket gemensamt.
På mölledammen körde man skridskor, spelade ishockey, bandy m.m. I en del av dammen badade man och under en del perioder fanns en enklare båt, som barn och ungdomar roade sig med. På 70-talet växte Mölledammen igen nästan helt, men år 2000 lät Allan rensa dammen och återställa den till sin forna glans.

Källa: Starrarpsgruppen