Bjälkhult 1:14 Söberga Gård (aktuellt nummer)

Adress Bjälkhultsvägen 227
Aktuell period 1832 -
Areal 5/96 mantal
Ursprung Bjälkhult 1:13 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

1832, ett år efter skiftet sker en laga skiftesdelning mellan avlidne Sven Månssons arvingar utav Bjälkhult nr 1 1/32 mantal samt Starrarps Ora nr 1 1/128 mantal.

 

 

 

På ovanstående karta ses hur markerna i Bjälkhult fördelades mellan arvingarna och i text:
Ma   Bjälkhult     1:14     5/96 mantal      äges av Sven Månssons omyndiga barn, sönerna Ola och Sven samt döttrarna Ellna och Hanna.                Mb   Bjälkhult      1:15    1/192 mantal     äges av Ola Nilssons omyndiga dotter Ingar.                                                                                                    Ma  Starrarps Ora   1:28    5/768 mantal   äges av Sven Månssons omyndiga barn, sönerna Ola och Sven samt döttrarna Ellna och Hanna.            Mb  Starrarps Ora   1:29    1/768 mantal    äges av Ola Nilssons omyndiga dotter Ingar.

Bjälkhult 1:14

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till vänster är tagen ur boken “Svenska gods och gårdar” från mitten av 1940-talet i vilken ovanstående bild publicerades tillsammans med följande text:

Postadress:           Vollsjö

“Areal: 18 hektar, därav 10 åker, 8 skog och fäladsmark. Tax.-v. 13300. Jordart: Kampermylla på grusbotten. Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader uppförda 1876. 2 hästar, 8 kor, 2 ungdjur 2 modersuggor, 20 gödsvin, 20 höns. Gården kom till släkten 1942 genom köp från Nils Olsson. Ägare: Gunnar Frid född 3 juni 1920. Son till Olof Frid och hans hustru Julia född Johansson. Gift med Annie Svensson född 16 april 1919. Barn: Sven Ingvar född 1941.”

Bjälkhult 1:14-15

Källa: Skånes bebyggelse (ca 1955)

I mitten av 1950-talet utkom boken Skånes bebyggelse där bilden till höger fanns med tillsammans med följande text:

Postadress:            Vollsjö                                                                                  Telefon:                  Hörby 42011

“Areal 18 hektar, varav 12 hektar åker, mulljord på lerjord. Tax.-v. 27500. Djur: 2 hästar, 6 kor, 3 ungdjur, 10 svin, 75 höns. Mangårdsbyggnad, ombyggd och moderniserad 1956, tegel under tegeltak, 3 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1947, siporex under eternittak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1944 av Gunnar Fridh. Ägare: Hemmansägare Vilhelm Tykesson född 28 september 1905, son till Måns Tykesson och Johanna, född Karlsson, gift med Ellen, född Jarl 4 januari 1913, dotter till Herman Jarl och Botilda, född Hansson. Barn: Elsie född 1941, Kristina född 1945.”

Källa: Lantmäteriet

På den häradsekonomiska kartan från 1910 finns fastigheten med men utan siffermarkering men på den ekonomiska kartan från 1973 är den med. Här har den rätt fastighetsbeteckning.                                                                                                                                                           Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 mars 1989 - Anders Sjöberg (köp)
14 november 1988 – 14 mars 1989 Ellen Malmros (bouppteckning)
13 mars 1965 – 14 november 1988 Anders Bertil Malmros och Ellen Olivia Malmros (köp)
22 september 1958 – 13 mars 1965 Bertil Sigvard Palmqvist och Birgit Marianne Palmqvist, född Persson (köp)
12 mars 1944 – 22 september 1958 Wilhelm Tykesson och Ellen Tykesson, född Jarl (köp)
11 april 1942 – 12 mars 1944 Gunnar Ingvar Frid och Annie Ingeborg Frid, född Svensson (köp)
31 december 1894 - 11 april 1942 Nils Olsson och Kersti Olsson, född Persson (köp)
31 augusti 1888 - 31 december 1894 Hans Svensson och Bengta Andersdotter (köp)
- 31 augusti 1888 Anders Olsson och Hanna Olsdotter (fastebrev 19 december 1857)
1832 - Dödsbodelägarna efter Sven Månsson. (bouppteckning)

Övrigt

Hågkomster från Bjälkhult.

Länk till: Algot Nilsson intervju

Länk till: Nils Ols Olof från Söberga Gård berättar för Bertil Persson

Söberga Gård

Bjälkhultsvägen 227

Bjälkhult 1:14

 

Ägare År Kommentar
Nils Olsson Kerstin Nilsson                  -1940 Barn Olof, Algot, Olga, Emelie
Fridh Gunnar ohh Annie 1940-1942 Gunnar son till Olof Fridh Bregnahult. Sven son till Gunnar. Gunnar morbror till Bengt Fridh Rönås
Olga och Anders Ekelund Hyrde bostad och telefonstation -1948 Olga dotter till Nils Olsson
Vilhelm Tykesson ohh Ellen 1942-1960 Ellen syster till Birger Jarl, Tollstorp
Blomé 1960-
Palmkvist 1962-1964
Bertil och Ellen Malmros 1964-1988
Britta och Anders Söberg 1988 –

Olga och Anders Ekelund hade en liten lägenhet på 2-3 rum på boningshusets västra gavel. Lägenheten inrymde även telefonstation. Arvid Målares fru Anna-Lisa jobbade som telefonist hos Ekelunds. Ekelunds bedrev inte lantbruk utan det sköttes av Olgas fader Nils Olsson och ägarna därefter. Olga och Anders flyttade till Starrarp 7:10 1948 till nybyggt hus och så även telefonstationen.

Boningshuset bestod av två lägenheter fram till att en del av boningshuset revs av Malmros för att ge plats åt ett uthus/svinhus. Därefter fanns bara en lägenhet i boningshuset.

Blomé, arbetade på gården. Han ville köpa den, men det blev inte så.

Bertil Malmros följde med tröskan. Bertils bror Axel Malmros bodde i Elestorp.

Anders Söberg arbetar även som avbytare.

 Källa: Starrarpsgruppen

 

 

Bilder