Bjälkhult 1:12 (avregistrerat nummer)

Adress Bjälkhultsvägen 191
Aktuell period 1831 - efter 1973
Areal 1/32 mantal
Ursprung Bjälkhult 1:1
Nya nummer Bjälkhult 1:66 , Bjälkhult 1:74

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Denna fastighet, Bjälkhult 1:12, har på ovanstående karta markerats med ett “L” och har en omfattning om 1/32 mantal. Fastigheten bildades 1831 vid det enskifte som genomfördes av Bjälkhults marker. Den ägdes av Mårtens Nilssons arvingar som erhöll skiftet med utflyttningsskyldighet.

                                                                                                                                 Källa: Lantmäteriet

 

 

Bjälkhult 1:12

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

I boken “Svenska Gods och gårdar” fanns bilden till höger av gården införd i mitten av 1940-talet tillsammans med följande text:

Postadress:               Vollsjö

“Areal: Totalt 9,5 hektar, därav 7;75 hektar åker, 1,75 hektar skog och betesmark. Jordart: Kampmylla på grusbotten. Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader uppförda 1933 efter brand. 1 häst, 5 kor, i ungdjur, 1 modersugga, 20 gödsvin, 20 höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten 1943 genom köp ifrån Reinhold Andersson. Ägare: Valter Engström född 7 juni 1901. Son till Frans Engström och hans hustru Johanna född Velander.”

 

 

Källa: Lantmäteriet

På den häradsekonomiska kartan från 1910 så ses fastigheten Bjälkhult 1:12 med nummer 6 och på kartan från 1973 har fastigheten beteckningen 1:12.                                                                                                                                                                                                                          Källa: Lantmäteriet

Senare sker en hemmansklyvning av fastigheten Bjälkhult 1:12 där huset och tomten avstyckas och får beteckningen Bjälkhult 1:66 med marken ingår i fastigheten 1:74.

Bild från boken: Frenninge socken i ord och bild

På det fotot här till höger ses hela familjen Ola Andersson och hans hustru Bengta med barnen Alfred, Sture, Oskar och Adolf. Familjen är framför deras hus som 1928 då hela gården brann ner till grunden, men nya hus byggdes upp och skymtar i bakgrunden där den senare ägaren av fastigheten Reinhold Andersson visar upp sin häst.

Bild från boken: Frenninge socken i ord och bild

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
30 september 1945 - Bror Hilding Andersson och Ester Albertina Andersson, född Johansson (köp)
1 juni 1943 – 30 september 1945 Arvid Valter Engström (köp)
10 juli 1934 - 1 juni 1943 Reinhold Andersson och Anna Elvira Andersson, född Olsson (köp)
21 mars 1907 - 10 juli 1934 Ola Andersson och Bengta Svensdotter (köp)
7 juli 1906 - 21 mars 1907 Dödsbodelägarna efter Elna Nilsson (bouppteckning)
24 mars 1903 - 7 juli 1906 Anders Persson och Elna Nilsdotter (köp)
8 maj 1869 - 24 mars 1903 Nils Pehrsson och Kersti Olsdotter (fastebrev 8 maj 1869)
1826/31 - Dödsbodelägarna efter Mårten Nilsson

Bilder