Bjälkhult 1:11 (avregistrerat nummer)

Adress Bjälkhultsvägen 203-20
Aktuell period 1831 - 1959
Areal 1/32 mantal
Ursprung Bjälkhult 1:1
Nya nummer Bjälkhult 1:50

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Bjälkhult 1:11 är på kartan till vänster är  markerat med ett “K” ock hade en omfattning på 1/32 mantal. Den bildades i samband med enskiftet av Bjälkhults marker 1831 och ägdes av målaren Nils Hagman. Nils erhöll skiftet med kvarboenderätt.

 

 

 

Bjälkhult 1:11

Källa: Skånes bebyggelse (ca 1955)

Bilden till höger var införd i boken “Skånes bebyggelse” del 1, när den utgavs i mitten av 1950-talet tillsammans med följande text:

Postadress:            Vollsjö

“Areal: 5,5 hektar, varav 5 hektar åker, mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 12800. Djur: 4 kor, 2 ungdjur, 6 svin, 70 höns. Mangårdsbyggnad av råsten under eternittak, 2 rum, 1 förstuga, kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård av blockcement under eternittak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1946 av Alfred Persson. Ägare: Lantbrukare Gösta Harald Nilsson, född 4 september 1922, son till Nils Persson och Hilda, född Göransson, gift med Iris född Persson född 8 januari 1920, dotter till Per Nilsson och Anna född Jönsson. Barn: Gun-Britt född 1941, Kjell-Arne född 1943, Gullvi född 1946, Annelie född 1952.”

Källa: Lantmäteriet

På den häradsekonomiska kartan från 1910 är fastigheten markerad med nr 3 och på den ekonomiska kartan från 1973 är fastigheten borta och från 1959 ingår fastigheten i Bjälkhult 1:50.

                                                                                                  Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
11 juli 1946 - Gösta Harald Nilsson och Iris Ingeborg Nilsson, född Persson (köp)
10 juni 1919 -11 juli 1946 Nils Alfred Persson och Maria Persson, född Nordström (köp)
5 september 1885 - 10 juni 1919 Per Nilsson och Hanna Nilsdotter (köp)
12 juni 1850 - 5 september 1885 Nils Mårtensson och Anna Torstensdotter (fastebrev 12 juni 1850)
1826/31 - Nils Hagman

Bilder