Bjälkhult 1:10 (avregistrerat nummer)

Adress Bjälkhultsvägen 213-15
Aktuell period 1826/31 - 1959
Areal 1/64 mantal
Ursprung Bjälkhult 1:1
Nya nummer Bjälkhult 1:50

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid enskiftet av Bjälkhults marker 1831 och har på skifteskartan här till vänster markerats med ett ” I”. Ägare till markerna var Jöns Andersson och omfattade 1/64 mantal och Jöns erhöll skiftet med utflyttningsskyldighet.

 

 

 

Bjälkhult 1:10

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

I boken “Svenska gods och gårdar” fanns bilden till höger införd i mitten av 1940-talet tillsammans med följande text:

Postadress:           Vollsjö

“Areal totalt 5 hektar, därav 4,5 hektar åker, 0,5 hektar betesmark. Tax.-v. 5800. Jordart: Grusmylla på grusbotten. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1890. Stall uppförd samtidigt, loge 1933. 1 häst, 3 kor, 1 modersugga, 6 – 7 gödsvin, 25 höns. Gården till släkten 1925, då nuvarande ägare övertog den efter August Persson, som efterträdde sin fader Per Persson. Nuvarande ägaren har uppodlat 0,5 hektar, renoverat byggnader samt uppfört loglängan. Ägaren Anders Borg född 9 december 1888. Son till Nils Borg och hans hustru Elna Andersdotter. Gift 7 mars 1913 med Anna Kristina Lundin född 13 september 1891. Barn: Nils Sture född 1920, Erik Anders född 1921, Signe Evy född 1923, Arne Henry född 1924, Yngve Hugo född 1928. Ägaren medlem av mejeriföreningen.”

Källa: okänd fotograf

Bilden är en interiör från Bröderna Perssons snickeriverkstad i Bjälkhult 1:10. Fastigheten såldes till Anders och Anna Borg 1933. Den brann ner helt den 17 juli 1957 klockan 19,00. Såldes till grannarna Gösta och Iris Nilsson 1959.

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

På den häradsekonomiska kartan från 1910 är fastigheten markerad med nummer 5 och den är intakt. Fastigheten tillsammans med andra fastigheter slås samman 1959 och den ingår sedan i Bjälkhult 1:50 vilket ses på kartan från 1973.

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
6 april 1959 - Gösta Harald Nilsson och Iris Ingeborg Nilsson, född Persson (köp)
30 juni 1933 - 6 april 1959 Anna Borg (köp)
29 januari 1930 - 30 juni 1933 Elof Henning Bergin och Alma Sigrid Bergin, född Svensson (köp)
14 mars 1925 - 29 januari 1930 Anders Borg och Anna Borg (köp)
20 april 1908 - 14 mars 1925 August Persson och Alma Persson
4 juli 1900 - 20 april 1908 Dödsbodelägarna efter snickaren Ola Persson (bouppteckning)
5 juni 1886 - 4 juli 1900 Ola Persson, snickare och Hanna Jönsdotter
- 5 juni 1886 Ola Olsson Ullgren och Ingar Johansdotter och Kjerstena Mårtensdotter
1826/31 - Jöns Andersson och Dorothea Beckdahl

Övrigt

Anders Borgs

Bjälkhultsvägen 215-13 (Uppskattad adress)

Riven gård

 

Ägare År Kommentar
Per Persson
August Persson –          1925 Son till Per Persson
Anders Borg o h h Anna Kristina Lundin 1925 –

Gården har legat ett par hundra meter väster om byggnaderna på Söberg Gård. Gården brann ner 1957, enligt uppgift pga en rock, som hängts för nära kökspisen

August Persson hade snickeriverkstad på fastigheten. Han byggde sedan Reinholds snickeriverkstad i Bjälkhult. August Perssons bror Ernst jobbade i snickeriet.

Anders Borg körde mjölkskjuts. Han bjöd ofta godis på barnen på rundan. Godiset var insvept i cellofanpapper, vilket var ovanligt på den tiden.

Källa: Starrarpsgruppen

Intervju med Olof Månsson som arbetade på Bjälkhults Snickeri.

Länk till: Olof Månsson intervju 1983

Bilder