Bjälkhult 1:7 (aktuellt nummer)

Adress Kvarnvägen 66-37
Aktuell period 1831 -
Areal 1/24 mantal
Ursprung Bjälkhult 1:1

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det enskifte som 1831 genomfördes av Bjälkhults marker och markerades på skifteskartan här till vänster med “F”. Fastigheten omfattade 1/24 mantal och ägdes av J G Hagman som erhöll markerna med utflyttningsskyldighet.

                                                                                                 Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

På den häradsekonomiska kartan från 1910 här ovanför är fastigheten intakt och nummer 16 och 17 och samma sak på kartan här till vänster från 1973 och visar området som tillhörde Bjälkhult 1:7

På kartan här under ses området som idag tillhör fastigheten.

                                                                                                                    Källa: hitta.se

 

Källa: Svenska gods och gårdar, 1937

Bilden fanns med i boken Svenska gods och gårdar från 1937 tillsammans med följande text:

Postadress:        Vollsjö                                                                                      Telefon:              Bjälkhult 33

“Areal 40 har, därav 20 åker, 20 betesmark. Tax.-v. 25 500. Jordart: Svartmylla på grusbotten samt mossjord. Mangårdsbyggnad uppförd 1875. Ekonomibyggnad uppförd 1882, stall 1932. 3 hästar, 1 föl, 11 kor, 12 ungdjur, 20 svin samt 60 höns. Gården till släkten 1830. Ägare: Olof Jönsson född 9 december 1874. Son till Jöns Isaksson och hans hustru Elna, född Nilsson. Gift med Maria, född Nilsson. Barn: Gösta 07, Selma 08, Anton 10.”

 

Bjälkhult 1:7

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till vänster av gården till fastigheten Bjälkhult 1:7 är ifrån mitten av 1940-talet och var införd i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:      Vollsjö                                                                       Telefon:            3 Bjälkhult

” Areal: 40 hektar, därav 17 hektar åker, 1 hektar skog och fäladsmark. Tax.-v. 27000. Jordart: Grusmylla, mossjord och morängrus. Skogsbestånd: Bokskog. Mangårdsbyggnad uppförd 1870 – 75. Loge uppförd 1878 – 1900, stall 1932. 3 hästar, 1 tjur, 10 – 12 kor, 10 – 12 ungdjur, 2 – 3 modersuggor, 30 gödsvin, 70 höns. Gården till släkten 1820 genom köp av Isak Nilsson som 1866 efterträddes av sonen Jöns Isaksson. Denne följdes 1903 av sin son Olof Jönsson, vars son är ägare sedan 1939. Ägare: Gösta Olofsson född 3 september 1907. Son till Olof Jönsson och hans hustru Maria född Nilsson. Gift 1942 med Herta Karlsson född 6 november 1912. Barn: Bo Alvar född 10 februari 1944. Ägaren medlem av mejeri- och slakteriföreningen.”

 

I mitten av 1950-talet utkom boken “Skånes bebyggelse” del 1, där bilden till höger fanns med av gården till Bjälkhult 1:7 med följande text till bilden:
“Areal: 40 hektar, varav 12 hektar åker, grusjord på grusbotten, gran- och lövskog. Tax.-v. 52300. Djur: 2 hästar, 10 – 11 kor, 10 – 11 ungdjur, 3 – 4 svin, 100 höns. Mangårdsbyggnad från mitten av 1870-talet, råsten under hårt tak, 4 rum, 1 kammare, förstuga, kök, matkällare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1932, tegel under hårt tak, loge från 1880-talet, tillbyggd 1920, timmer under hårt tak. Gården i släktens ägo sedan 1854 och övertogs av nuvarande ägare efter fadern. På ägorna har påträffats en flintkniv och div mynt. Ägare: Hemmansägare Gösta Olofsson född 3 september 1907, son till Olof Jönsson och Maria född Nilsson, gift med Herta född Karlsson 6 november 1912, dotter till Karl Andersson och Bengta född Olsson. Barn: Bo född 10 februari 1944, Gerd född 10 december 1945, Lisbeth född 18 juli 1950.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
4 maj 1979 - Inge Bror Gustaf Björkman och Maj-Britt Björkman (köp)
26 februari 1975 – 4 maj 1979 Ove Bengt Anders Densert och Agneta Christina Densert (köp)
29 november 1938 - 26 februari 1975 Nils Gösta Olofsson och Hertha Linnea Olofsson, född Karlsson (köp)
11 januari 1907 - 29 november 1938 Olof Jönsson och Maria Nilsson (köp)
11 januari 1907 - 11 januari 1907 Nils Albrektsson (köp)
28 augusti 1903 - 11 januari 1907 Dödsbodelägarna efter Jöns Isaksson (bouppteckning)
3 september 1868 - 28 augusti 1903 Jöns Isaksson och Elna Nilsdotter (köp)
1831 - 3 september 1868 Isak Nilsson och Kerstina Persdotter och Elna Jönsdotter
1826/31 - Johan Gustaf Hagman och Christina Fredrika Beckdahl

Övrigt

Bjelka Gård

Kvarnvägen 66-37

Bjälkhult 1:7

 

Ägare År Kommentar
Isak Nilsson 1820-1866
Jöns Isaksson 1866-1903 Son till Isak Nilsson
Olof Jönsson ohh Maria 1903-1939 Son till Jöns Isaksson
Gösta o Herta Olofsson 1939- Gösta son till Olof Jönsson o Maria
Ove och Agneta Densert
Inge o Maj-Britt Björkman
Bror Ahlin 1997 Kommunpolitiker, varit ordf i tekniska nämnden

Gården är den nordostligaste gården i Sjöbo kommun. Norr om gården en liten bit (100 meter) in på Tattarpsvägen (strax efter en riven gård där Ellen i Starrarp 3:26 föddes) till vänster om vägen möts fyra socknar i ett stengärde, Långaröds, Frenninge, Östraby och Östra Sallerup

Ellen, Starrarp 3:26, är född i en gård som låg ca 100 meter in på Tattarpsvägen, på vänster sida. Det var en liten gård, som var Ellens mor Kristinas föräldrahem. Familjen flyttade sedan till Starrarp 5:5. Marken, som finns norrom och längs vägen mot Långaröd, sammanslogs sen med Bjelka gård, som ligger rakt söderom.

Ove Densert var läkare i Malmö/Lund. Han blev sedermera forskare. Flyttade till västkusten. Hans fru flyttade till Hurva.

De senaste åren har gården kallats för Bjelka gård.

Gösta Olofssons fru Herta kommer från Starrarp 10:6 och är dotter till Karl och Bengta Andersson. Gösta och Herta Olofsson har barnen Bo, Gerd, Lisbeth, Karl-Erik.  Gerd bor i Sjöbo och var lärare på Färsingaskolan i kemi/biologi/matte. Hon har också varit kommunpolitiker först för c sedan för mp. Hon har också företaget Gerds Symakeri som bl a är känt för babyleksaken Gubben glad och gubben ledsen. Lisbeth bor i Malmö/Burlöv. Gerd var också en tid simlärare på Frenningebadet.

Ove Nordahl var granne till Gösta Olofssons. Ove var ett år äldre än Gerd och började följaktligen skolan ett år före Gerd. När Gerd skulle börja skolan sa Gerds mor till Ove:

  • Nu när Gerd börjar skolan kan du väl försvara henne om någon är stygg till henne.

När Ove hade gått hem så sa Gerd till sin mor.

  • Jag tycker inte om det du sa till Ove om att försvara mig!
  • Varför då, undrade hennes mor?
  • Jag vill slåss själv, sa Gerd.

Vid ett tillfälle när veterinär Erlandsson var på besök hos Gösta Olofsson så var Göstas lille son Bo med vid veterinärbesöket. Veterinären hostade mycket p g a sin rökning. Bo frågade honom om han hade hosta.

  • Det har du inte med att göra, sa Erlandsson. Bo sa då:
  • Nej, det har jag inte, men när jag hostar håller jag för munnen!

Erlandsson gav då Bo en krona för att han vågade påpeka det.

Herta Olofsson sålde ägg från hönsen på gården och det var ett inkomsttillskott för gården. Det var vanligt på den tiden.

När Gösta och Herta sålde gården flyttade de till Sjöbo. Gösta arbetade, efter flytten till Sjöbo, på olika platser i. Han cyklade till de olika arbetena. Han dog plötsligt när han var ute och cyklade.

Källa: Starrarpsgruppen

 

Bilder