Starrarp 3:30 Starrarps skola (aktuellt nummer)

Adress Skumparpsvägen 361
Aktuell period 1889 -
Areal 0,3624 hektar
Ursprung Starrarp 3:15 (avregistrerat nummer) , med flera område

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades genom en sammanläggning den 7 december 1954 av Starrarp 3:15,ett från Starrarp 3:19 avstyckat område om 0,0460 hektar och ett från samfälld mark till Starrarp 3:7, 3:8, 3:19 och 3:20 avstyckat område om 0,0248 hektar.

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarps Skola med beteckningen 3:30 ses här till höger på den ekonomiska kartan från 1975.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
26 oktober 1967 - Lennart och Ingeborg Gustafsson köp
30 juli 1952 - 26 oktober 1967 Vollsjö kommun köp
14 januari 1889 - 30 juli 1952 Fränninge församling köp

Övrigt

Skumparpsvägen 361
Starrarp 3:30 Starrarps skola

Ägare                                                  År                 Kommentar
Kommunal skola – 1967
Lennart och Ingeborg Gustvsson    1967-2001
Maria Lundgren                               2001 – 2017     Sondotter till Gustavssons
Tobias Mikkelä
Malin Charlotte Carin Mikkelä         2017 –

Först var där skola i det hus, som senare blev Starrarps affär. Även på Starrarps Ora, första huset till vänster in på vägen var det skola. Även i Folkes och Challes hus har det varit skola. Starrarps skola byggdes 1852. Storskolan samt ekonomibyggnaden byggdes 1886. Nils Persson, Starrarp 3:10 var drivande i frågan om tillbyggnaden.
I slutet på 1800-talet var det omkring 100 barn i Starrarps skola. Diciplin gällde. De sålde rotting i metervara i affären. Den som skulle ha stryk fick själv komma och köpa en meter rotting i affären. Rottingen förvarades i ett tegelrör för att inte torka. Annars kunde den gå sönder när läraren slog barnen.
Ett exempel på hur det gick till i skolan i början på 1900-talet var att en lärare skulle lära en pojke av med att stamma. Pojken fick gå fram vid katedern och ställa sig med armarna rakt ut från kroppen. Han fick stå så väldigt länge. När pojken inte orkade hålla armarna uppe längre, så slog läraren honom med rottingen i knävecken, för att tvinga honom fortsätta hålla upp armarna.
Ett annat exempel på hur man kunde behandla barn i mitten på 1900 talet är följande. En tös hade svårt för matte. Efter en provräkning där mycket blev fel, tvingades hon av läraren att på svarta tavlan inför hela klassen räkna om de felaktiga talen, medan läraren hötte med pekfingret vid örat på henne. Tösen grät medan läraren sa ”bara lipa och lipa”.
Rosendal var lärare vid Starrarps skola. Efter honom kom Rehnberg. En småskollärarinna hette Paulina. Efter henne var fru Rehnberg småskollärarinna.
En småskollärarinna hette Alda. Hennes man hette Martin Andersson och båda arbetade på skolan, han som folkskollärare. Började där runt 1920 och fram till 1959. De hade tre söner, Sven-Åke (tandläkare) Nils-Olof (ingenjör) född 1924 Ingemar född -35, bankanställd.
Från början fanns en bostad för småskolläraren och en för folkskolläraren. När Alda och Martin blev ett par slogs de ihop till en bostad.
I skolans trädgård vågade sig barnen inte in. Det var lärarens domäner. Allan i Starrarps kvarn berättar att en gång hade en boll kommit in i trädgården. Ingen vågade sig in att hämta den. Till slut vågade sig Allan dit. Då sa Alda:
– Har du ingen trädgård hemma att springa i.

Fram till mitten på 1900-talet var det nästan inga barn som hade cykel. Merparten av barnen promenerade till skolan. Ibland liftade barnen hem med postmannen.
Under och efter andra världskriget delade kristidsnämndens ordförande Otto Andersson (Frideborg Jönssons far) i Molleröd ut kuponger på varor. Detta skedde i Starrarps skola. Frideborg hjälpte till. Det lär ha uppstått meningsutbyte med en Starrarpsbo som ville ha utdelning även åt ett nyfött barn i familjen. Då tyckte Otto Andersson att detta skulle meddelats innan utdelningen. Starrarpsbon tyckte att det går väl inte att göra innan barnet är tillverkat.
Martin och Alda bodde en tid hos Anton Åkerblom när de flyttande ifrån skolan och innan de flyttade till Eslöv.
Hösten 1959 kom Carl-Åke och Lisette Lähnn till Starrarps skola.
När Kerstin Mårtensson skulle börja som ny lärarinna i småskolan träffade Inge Andersson henne i Starrarps affär. Asta sa till Inge:
– Detta är din nya lärarinna.
Då tittade Inge uppifrån och ner på henne och sa:
– Det skulle man inte kunna tro!

Fler historier från skolan:
En tös från Skumparp hade med sig päron till läraren. Läraren tackade och sa att det var snällt att ge honom päron. Då sa tösen:
– De är blöta som lort, så man kan suga dem i sig.

Inge Andersson hade med sig äpplen till lärarinnan när han gick i småskolan. Lärarinnan sa:
– Inte skall du väl ge mig äpplen.
– Fröken kan lika bra få dem, annars skulle vi gett dem till svinen, svarade Inge.

Småskolan lades ner 1962 och storskolan 1967.
Källa: Starrarpsgruppen

Länk till: Sjöbo kommun byggnadsinventering 1979

Länk till: Martin Andersson 60 år

Länk till: Kontrakt skolskjuts 1948

 

Bilder