Starrarp 3:22 (aktuellt nummer)

Adress Skumparpsvägen 393
Aktuell period 1919 -
Areal 73/6480 mantal
Ursprung Starrarp 3:12 (avregistrerat nummer )

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

1919 genomförs en ägostyckning av fastigheterna Starrarp 3:12, 3:13 och 3:14.

För Starrarp 3:12 innebär det att följande två fastigheter bildas:

Ca          3:22       73/6480 mantal                                     äges av Ola Månsson
Cb          3:23        7/648  mantal                                      äges av Nils Persson

Fastigheten Starrarp 3.22 ses på den ekonomiska kartan från 1975 med beteckningen 3:22.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
30 juni 1972 - Syster Edla Elisabeth Andersson (köp)
21 juni 1971 - 30 juni 1972 Sionförsamlingen i Hörby (bouppteckning)
25 februari 1954 - 21 juni 1971 Frida Saxberg (bouppteckning)
21 september 1936 - 25 februari 1954 Frida Saxberg och Maria Saxberg (bouppteckning)
7 april 1927 - 21 september 1936 Per Nilsson Saxberg och Anna Maria Nilsson, född Lundgren (köp)
14 juni 1894 - 7 april 1927 Ola Månsson och Else Jakobsson (köp)

Övrigt

Skumparpsvägen 393
Starrarp 3:22 Saxbergs

Ägare                                             År                     Kommentar
Else och Ola Månsson
Frida och Maria Saxberg                                       Systrar
Sven Andersson                    1995 – 2017
David Lindkvist                      2017 –

Där fanns en uttagen väg längs fastighetens norra gräns längs bäcken. Vägen var avsedd att kunna köra till åkern väster om Starrarp 3:22.
Ola Månsson var son till Måns och Kersti Olsdotter Starrarp 2:2. Ola kom på obestånd och gården såldes till Nils Andersson. Ola köpte istället mark av grannen öster om, Nils Persson, och byggde denna mindre gård 1890, Starrarp 3:22. Den såldes sedan till Per Saxberg. Ola flyttade istället in som hyresgäst hos Karl Andersson vid mossen, Starrarp 10.
Husen kanske fanns innan Else och Ola Månsson flyttade dit. Frida och Maria Saxbergs far var Per Nilsson Saxberg, som en period bodde med sina döttrar i Starrarp. Han hade tidigare gård på Starrarps Ora (Nils och Violas ställe, Starrarp 6:19). Systrarna var pingstvänner. Väckelsemöten hölls i deras bostad. Även Ola Möllare (Starrarp 9:6) hade väckelsemöten och för ändamålet restes ett tält i trädgården. Det fanns inte så många pingstvänner i Starrarp. Pingstkyrkan fick inte något riktigt fäste i Starrarp, vilket Otto i Tregubbahuset var en bidragande orsak till.
Det berättas att GP (Gunnar Persson i Skumparp) hade vid ett tillfälle lockats med på ett väckelsemöte hos Saxbergs. Efter väckelsemötet gick GP till Otto i Tregubbahuset. Där satt det vanliga gänget och spelade kort. De visste att GP varit på väckelsemöte och att han var i antågande. När GP stegade in genom dörren, så sa hela gänget unisont:
– Frid!
– Frid in i helvete, svarade GP.
Det blev aldrig någon pingstvän av honom.

Saxbergs tog i slutet på 1940-talet/början på 1950-talet emot ”tyska tösen” Wally. Hon var flera somrar i Starrarp för att komma ifrån efterkrigstidens Tyskland. Första sommaren/somrarna var hon hos Saxbergs. Därefter var hon hos Anton och Asta i Starrarps affär. När Wally kom till Starrarp kunde hon inte ett enda ord svenska och systrarna Saxberg kunde inte ett enda ord tyska. Det måste ha varit fruktansvärt för ett barn att komma alldeles ensam till Sverige på det sättet. Gottfrid, Starrarp 3:26, hade dock lärt sig lite tyska på radion och enligt honom blev Wally så glad, att hon grät när någon kunde säga något tyskt ord till henne.
Källa: Starrarpsgruppen

Bilder