Hårderup 24:2 (aktuellt nummer)

Adress Rönåsvägen 374-23
Aktuell period 1967 -
Areal 0,3485 hektar
Ursprung Hårderup 24:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1967 vid en avstyckning utav 0,3485 hektar från Hårderup 24:1. På kartan här till höger som Lantmäteriet upprättade i samband med avstyckningen som gjordes 1967. På den ekonomiska kartan här nedanför ses fastigheten med sin beteckning 24:2.

Källa: hitta.se

Källa: hitta.se

Här till höger ses ett flygfoto från 1975 över fastigheten vilket är några år efter avstyckningen.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
17 november 1972 - Britha Viktoria Öster (köp)
23 oktober 1972 - 17 november 1972 Dödsbodelägarna efter Göran Johannesson (bouppteckning)
5 september 1969 - 23 oktober 1972 Göran Johannesson och Anna-Lena Johannesson (köp)
20 oktober 1967 - 5 september 1969 Astrid Mårtensson (bodelning och arvsskifte)
31 juli 1944 - 20 oktober 1967 Nils Mårtensson och Astrid Albina Elisabet Mårtensson, född Johnsson (köp)

Övrigt

Nils Mårtens

Rönåsvägen 374-23

Hårderup 24:2.

 

Ägare År Kommentar
Mårten Olsson
Nils Mårtensson ohh Astrid 1940-50-talet Nils son till Mårten
Inga och Stig Barn till Nils och Astrid
En okänd kvinna Mitten på 1980-talet
Mats och Helén Mårtensson Flyttade sedan till en fastighet i Skumparp
Sven och Lena Åkerblom 2012-

 

Nils och Astrid har barnen Inga och Stig (Stig bilförsäljare i Eslöv)

Nils Mårtensson jobbade på Barleja gård vid Tolånga.

Husen brann ner till grunden 2018? En person innebrändes troligen pga sängrökning.

Källa: Starrarpsgruppen

Bilder